Ti­laus si­säl­tää täy­den lu­kuo­i­keu­den kaik­kiin verk­ko­si­vu­jen päi­vit­täi­siin uu­ti­siin.
Ti­lauk­seen kuu­luu myös nä­köis­leh­ti ja nä­köis­leh­ti­ar­kis­to.

Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na toi­mii säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si.

Mak­sun jäl­keen sa­la­sa­na lä­he­te­tään an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.