To 30.6. Valitse Sä Kyläsi -esittäytyminen

klo 9–11 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liim Mölk­ky ry sekä Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin vie­ras­la­ji­hank­keet.

To 30.6. Yhteislauluilta "kylästä kylään"

klo 18 Py­hä­jo­en ru­kous­huo­neel­la (Py­hä­jo­en­tie 78, Sä­ky­lä). Järj. Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.7. Iltatori

klo 18 al­ka­en Man­ni­lan ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, 27670 Eu­ra). Esiin­ty­mäs­sä Iloi­set sa­ta­kie­let. Järj. Man­ni­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.7. Räsymattopiknik

klo 18 al­ka­en mu­se­on nur­mi­kol­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Hin­ner­jo­ki). Oma mat­to ja eväät, sa­teel­la si­säl­lä. Järj. Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ota kantaa