To 4.8. Muisteluilta Panelian rivimyllyn historiasta

klo 18 Pa­ne­li­an ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

To 4.8. Hei me lauletaan kylästä kylään -lauluilta

klo 19 Sy­dän­maan ky­lä­kes­kuk­ses­sa (Sy­dän­maan­tie 250, Sä­ky­lä). Järj. Sy­dän­maan ky­läyh­dis­tys.

To 4.8. Vanhanajan iltamat

klo 17–23 Ylä­neen Va­las­ran­nal­la (Va­las­ran­nan­tie 363). Mak­sul­li­nen. Järj. Elä­ke­lii­ton Ylä­neen yh­dis­tys.

To 4.8. Valitse Sä Kyläsi -esittäytyminen

klo 8-12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 3). Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Kan­kaan­pään ky­läyh­dis­tys ry.

Pe 5.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Lii­san­tie 13, Pöy­tyä). Järj. Ylä­neen Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe–Su 5.–7.8. Lapin Löylypäivät

Oh­jel­mas­sa mm. tori, sa­don­kor­juu­mark­ki­nat, Löy­ly­fes­ta­rit, Löy­ly­e­män­nän- ja isän­nän va­lin­ta. Järj. Vi­reä Lap­pi.

La 6.8. Suulitanssit

klo 20–00.30 Kiu­kais­ten Ha­ro­las­sa Tuo­mi­sen suu­lis­sa (Ha­ro­lan­tie 408, Eu­ra). Sai­ja Tuu­pai­nen & eX­mie­het. Järj. Rami Tuo­mi­nen.

La 6.8. Säkylän VII Mansikkamaraton

läh­döt klo 11 al­ka­en Ke­po­lan kou­lul­la (Kar­ja­lan­tie 1, Sä­ky­lä). Kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma rau­hal­li­sil­la mai­se­ma­teil­lä. Sar­jo­ja ja mat­ko­ja lap­sis­ta se­ni­o­rei­hin. Li­säk­si ”kol­mo­nen kai­kil­le”-kä­ve­ly tai -hölk­kä. Kaik­ki saa­vat osal­lis­tu­ja­mi­ta­lin. Järj. Hii­si­ras­ti ja Köy­li­ön Lal­lien suun­nis­tus­ja­os­to.

La 6.8. Picnic-konsertti

klo 17–21 Köy­li­ön mei­je­rin pi­has­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8). Puf­fet­ti ja ar­pa­jai­set. Oma vilt­ti mu­kaan, ja eväi­tä­kin saa ot­taa. The Dan­gers esiin­tyy klo 18 al­ka­en. Järj. Kan­kaan­pään ky­läyh­dis­tys.

La 6.8. Isille ja lapsille kesäsäpinä

klo 12–15 Ki­pe­ris­sä. Sau­naa, ui­mis­ta, mek­ka­loin­tia, gril­li kuu­ma­na (mak­ka­raa ja me­hua). Järj. MLL Eu­ra.

Ti 9.8. Iltatori

klo 17–19.30 Köy­li­ös­sä Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Pai­kal­la to­ri­myy­jiä, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, let­tu­jen ja mak­ka­ran myyn­tiä, rom­pe­to­ri au­ki. Vart­tu­neem­pi väki ko­koon­tuu tun­tia en­nen.

Ti 9.8 Hei me lauletaan kylästä kylään -lauluilta

klo 16 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ota kantaa