Ti 9.8. Iltatori

klo 17–19.30 Köy­li­ös­sä Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Pai­kal­la to­ri­myy­jiä, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, let­tu­jen ja mak­ka­ran myyn­tiä, rom­pe­to­ri au­ki. Vart­tu­neem­pi väki ko­koon­tuu tun­tia en­nen.

Ti 9.8. Hei me lauletaan kylästä kylään -lauluilta

klo 16 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ke 10.8. Ihmisiä suviyössä -konsertti

klo 20 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Esiin­ty­mäs­sä Jo­han­na ja Jo­han­nes Per­ko, Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen, Kul­ler­vo Kaup­pi, Iri­na Kau­ki­nen, Ta­pio Ka­na­no­ja ja Sari Mä­ki­nen. Kah­vi­tar­joi­lu en­nen kon­sert­tia klo 19.30 al­ka­en. Va­paa pää­sy, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­ra­ha. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Ke 10.8. Runoja ja musiikkia

klo 18 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) Mark­ku Ait­to­va­he, Trio Zan­no­ni.

To 11.8. Hei me lauletaan kylästä kylään -lauluilta

klo 18 Are­nan sau­nan­ran­nas­sa (Ran­ta­tie 1054, Sä­ky­lä). Järj. Län­nen ky­läyh­dis­tys.

Ota kantaa