Pe 26.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) al­le kou­lui­käi­sil­le. Lu­e­taan muu­ta­ma satu, li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kun­nan kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 26.5. Avoimet ovet Säkylässä

klo 13–16 kun­nan­vi­ras­tol­la (Ran­ta­tie 268, Sä­ky­lä). Tar­jol­la kah­via ja suo­la­pa­laa.

Pe 26.5. Avoimet ovet Narvin tehtaalla

klo 13–17 (Yrit­tä­jän­tie 1, Lap­pi), Kul­ku Hin­ner­jo­en­tien puo­lel­ta. Opas­tet­tu­ja teh­das­kier­rok­sia, tuo­te­tar­jouk­sia ym.

Su 28.5. Kirppiskuhinat

klo 11–17 Sä­ky­läs­sä. Usei­ta myy­jiä kes­kus­tas­sa sekä Ran­ta­tien lä­hei­syy­des­sä. Ta­pah­tu­man kart­ta löy­tyy Fa­ce­boo­kis­ta, ja li­säk­si nii­tä voi nou­taa Sä­ky­län kir­jas­tos­ta.

Su 28.5. koko perheen metsäs­tys­koi­ra­päivä

klo 13–15 Hon­ki­lah­den Erä­veik­ko­jen met­säs­tys­ma­jal­la (Hon­ki­lah­den­tie 938 B). Tar­jol­la 500 an­nos­ta her­ne­keit­toa. Järj. Hon­ki­lah­den Erä­vei­kot.

Ota kantaa