8.8.2022 11.38
Uutiset
 

Kaahari ja rattijuoppoja jäi poliisin haaviin viikonlopun valvonnassa Eurassa

image

Eu­ra | Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen par­ti­on­ti tuot­ti vii­kon­lop­pu­na te­hok­kaas­ti tu­los­ta Eu­ras­sa, kun po­lii­si ot­ti kiin­ni usei­ta kul­jet­ta­jia epäil­tyi­nä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta tai tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Nai­sen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään rat­ti­juo­pu­muk­seen Eu­ras­sa sun­nun­tai­na aa­mu­yöl­lä. Po­lii­si py­säyt­ti ajo­neu­von kul­jet­ta­jan ajo­kun­non tar­kis­ta­mi­sek­si. Nai­nen pu­hal­si seu­lon­ta-al­ko­met­riin 1,54 pro­mil­len lu­ke­mat.

Har­ja­val­lan­tiel­lä sun­nun­tai­na il­lal­la epäil­lään puo­les­taan mie­hen syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen. Mie­hen kul­jet­ta­man hen­ki­lö­au­ton no­peu­dek­si po­lii­si mit­ta­si 143 ki­lo­met­riä tun­nis­sa 80:n no­peus­ra­joi­tuk­sen alu­eel­la.

Var­hain maa­nan­tai­yö­nä par­tio py­säyt­ti hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­ja pu­hal­si seu­lon­ta-al­ko­met­riin 0,82 pro­mil­lea. Mies­tä epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta. Sa­ma­na yö­nä hie­man myö­hem­min po­lii­si py­säyt­ti toi­sen hen­ki­lö­au­ton. Ajo­kun­non tar­kas­ta­mi­sen jäl­keen po­lii­si epäi­lee kul­jet­ta­ja­na ol­leen mie­hen syyl­lis­ty­neen rat­ti­juo­pu­muk­seen. Mies­tä epäil­lään myös huu­mau­sai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta il­man vaa­dit­ta­vaa ajo-oi­keut­ta.

Po­lii­si on mää­rän­nyt kaik­ki kul­jet­ta­jat vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon.

Ota kantaa