21.1.2022 8.10
Uutiset
 

Liukas tie yllätti kolme autoilijaa Säkylässä

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Tors­tain huo­nok­si muut­tu­nut ajo­ke­li oli se­lit­tä­vä­nä te­ki­jä­nä kol­mes­sa ulo­sa­jos­sa eri puo­lil­la Sä­ky­lää. Yh­teis­tä on­net­to­muuk­sil­le oli myös se, et­tä jo­kai­ses­sa kul­jet­ta­ja oli hen­ki­lö­au­tol­laan liik­keel­lä yk­sin, ei­kä yh­des­tä­kään on­net­to­muu­des­ta tul­lut sen suu­rem­pia hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

En­sim­mäi­nen ulo­sa­jo ta­pah­tui Sä­ky­län­tiel­lä hie­man en­nen il­ta­nel­jää tors­tai­na Si­va­rin­ku­jan ja Ku­nin­kaan­läh­teen­tien ris­teyk­sen lä­hel­lä. Siel­lä au­to ajau­tui tiel­tä ulos ja osui säh­kö­tolp­paan, kat­kais­ten sen.

Toi­nen ojaa­na­jo ta­pah­tui Vuo­ren­maan­tiel­lä muu­ta­maa mi­nuut­tia yli il­ta­nel­jän, kun au­to suis­tui ojaan ai­van Vuo­ren­maan pa­lo­a­se­man vie­res­sä. Au­to saa­tiin trak­to­rin avus­tuk­sel­la ve­det­tyä ta­kai­sin tiel­le.

Kol­mas hä­ly­tys tuli per­jan­tain puo­lel­la kel­lo 1.13. Täl­lä ker­taa ol­tiin taas Sä­ky­län­tiel­lä, mut­ta nyt Aron­kul­man­tien ris­teyk­sen koh­dal­la. Siel­lä Tu­run suun­nas­ta tul­lut au­to läh­ti heit­te­leh­ti­mään, tör­mä­si kai­tee­seen ja ajau­tui tör­mäyk­sen jäl­keen ojaan.