4.8.2022 8.16
Uutiset
 

Lokin siipeen tarttunut uistin irrotettiin ja lokki kuljetettiin eläin­suo­je­lu­val­vojan hoidettavaksi

image

Sä­ky­lä | Pe­las­tus­lai­tos sai kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä kel­lo 16.07 hä­ly­tyk­sen eläi­men pe­las­tus­teh­tä­vään Ran­ta­tiel­le. Py­hä­jär­ven ran­nal­la si­jait­se­val­ta mö­kil­tä oli huo­mat­tu ran­nal­la rä­pi­köi­vä lok­ki ja soi­tet­tu pa­lo­mie­het apuun.

– Lo­kin sii­peen oli tart­tu­nut uis­tin, joka ir­ro­tet­tiin. Lin­tu toi­mi­tet­tiin hoi­det­ta­vak­si eläin­suo­je­lu­val­vo­jal­le Har­ja­val­taan, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Pet­ri Ran­ta­la ker­too.

Ota kantaa