25.6.2022 11.13
Uutiset
 

Peura loikki päin autoa

image

Eu­ra | Hon­ki­lah­den­tiel­lä hie­man Mes­ti­län ris­teyk­ses­tä Man­ni­laan päin sat­tui peu­ra­ko­la­ri lau­an­tai­na vä­hän sen jäl­keen kun vuo­ro­kau­si oli vaih­tu­nut ju­han­nus­päi­väk­si. Hen­ki­lö­au­ton tur­va­lait­teet lau­ke­si­vat tör­mäyk­ses­sä. En­si­hoi­to tar­kas­ti au­tos­sa ol­leet mat­kus­ta­jan ja kul­jet­ta­jan, mut­ta kum­pi­kaan ei louk­kaan­tu­nut va­ka­vas­ti. Au­to kär­si vau­ri­oi­ta.

Ota kantaa