29.6.2022 10.20
Uutiset
 

Siili tarvitsi palokunnan apua Säkylässä

image

Sä­ky­lä | Sä­ky­läs­sä hä­ly­tet­tiin ei­len tiis­tai­na pa­lo­kun­ta apuun oma­ko­ti­ta­loon Ran­ta­tiel­le, kun sii­li oli jää­nyt ju­miin läm­mi­tys­pat­te­rin ja sei­nän vä­liin. Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin Sau­li Vir­ta­sen mu­kaan pat­te­ria jou­dut­tiin jon­kin ver­ran pur­ka­maan, jot­ta eläin saa­tiin ir­ro­tet­tua. Sii­li pää­si jat­ka­maan elä­mään­sä täy­sin va­hin­goit­tu­mat­to­ma­na.

Sii­lin kävi pin­tees­tä pe­las­ta­mas­sa Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK. Hä­ly­tys eläi­men pe­las­ta­mi­seen tuli 13.55.

Ota kantaa