29.6.2022 16.37
Uutiset
 

Ukkoselta suojaa hakeneet tarvitsivat apua

image

Eu­ra, Hon­ki­lah­ti | Kak­si nuor­ta oli sou­te­le­mas­sa Kos­kel­jär­vel­lä kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä, kun uk­ko­nen nou­si. He läh­ti­vät jär­vel­tä siir­ty­mään ran­nem­mak­si suo­jaan, mut­ta ajau­tui­vat kais­lik­koon ja pyy­si­vät apua noin kel­lo 15. Pai­kal­li­sen eli Hon­ki­lah­den VPK:n pe­las­ta­jien on­nis­tui ku­vauk­sen pe­rus­teel­la sel­vit­tää, mis­sä nuo­ret oli­vat ja pe­las­tus­par­ti­on vene saat­toi hei­dät on­nel­li­ses­ti va­hin­goit­tu­mat­to­mi­na Uh­ra­tun ran­taan.

Ota kantaa