20.7.2021 13.10
Uutiset
 

Yksi koronatartunta Säkylään – tartunnan saanut oli jo valmiiksi karanteenissa

image

Sä­ky­lä | Sä­ky­lään on ei­len tul­lut yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta, ja THL:n ko­ro­na­kar­tal­la Sä­ky­län luku on nyt 38. Eu­ran luku on py­sy­nyt en­nal­laan ja on edel­leen 133.

– Tar­tun­nan saa­nut oli al­tis­tu­nut ur­hei­lu­ta­pah­tu­mas­sa toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la, ja oli siis jo en­nen po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta ase­tet­tu ka­ran­tee­niin, vs. yli­lää­kä­ri Miia Mul­ta­nen ker­too.

Mul­ta­sen mu­kaan ka­ran­tee­nin an­si­os­ta tar­tun­nas­ta ei tar­tun­nan saa­neen lä­hi­pii­riä lu­kuun ot­ta­mat­ta seu­ran­nut mui­ta al­tis­tu­mi­sia.

Ota kantaa