Kaikkiin Alasatakunnan tilauksiin kuuluvat myös digipalvelut

Lu­kuo­i­keus nä­köis­leh­teen ja di­gi­taa­li­seen leh­ti­ar­kis­toon sekä verk­ko­si­vu­jen jut­tui­hin.

Jos käy­tät mo­bii­li­lai­tet­ta (äly­pu­he­lin tai tab­let­ti), la­taa Ala­sa­ta­kun­ta-so­vel­lus mak­sut­ta App Sto­res­ta tai Play Kau­pas­ta.

So­vel­luk­seen kir­jau­dut sa­moil­la tun­nuk­sil­la kuin verk­ko­pal­ve­luun­kin.

Näin saat digitunnukset käyttöösi:

1. Olen jo Ala­sa­ta­kun­nan ti­laa­ja, mut­ta mi­nul­la ei ole vie­lä di­gi­tun­nuk­sia

Kir­jau­tu­mis­tun­nus­ten luo­mi­sek­si ota yh­teyt­tä asi­a­kas­pal­ve­luum­me p. 02 8387 9200 tai ti­lauk­set@ala­sa­ta­kun­ta.fi.

Jos lä­he­tät säh­kö­pos­tia, niin ker­ro ti­laa­jan nimi, osoi­te ja pu­he­lin­nu­me­ro.

2. Olen uu­si ti­laa­ja ja mak­san ti­lauk­sen las­kul­la

Ti­lauk­ses­sa an­ta­ma­si säh­kö­pos­ti on käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ja sa­la­sa­na lä­he­te­tään säh­kö­pos­tii­si. Las­ku­tet­ta­van ti­lauk­sen tun­nus ak­ti­voi­tuu vii­meis­tään toi­se­na työ­päi­vä­nä ti­lauk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

3. Olen uu­si ti­laa­ja ja mak­san Ala­sa­ta­kun­nan heti ti­lat­ta­es­sa

Ti­lauk­ses­sa an­ta­ma­si säh­kö­pos­ti on käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ja sa­la­sa­na lä­he­te­tään säh­kö­pos­tii­si. Di­gi­pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vis­sä heti.

Olen unohtanut salasanani tai haluan vaihtaa sen

Mi­kä­li olet unoh­ta­nut sa­la­sa­na­si tai ha­lu­at vaih­taa sen, mene verk­ko­si­vu­jen kir­jau­tu­mis­ruu­dul­la koh­taan ”Unoh­dit­ko sa­la­sa­na­si?”.

Au­ke­a­val­le si­vul­le kir­joi­te­taan ti­laa­ja­tun­nuk­see­si lii­tet­ty säh­kö­pos­ti­o­soi­te ja ko. säh­kö­pos­tiin lä­he­te­tään oh­jeet sa­la­sa­nan vaih­ta­mi­sek­si.

Haluan muuttaa käyttä­jä­tun­nuksen sähkö­pos­ti­o­soitteen

Ti­laa­ja­tun­nuk­see­si lii­te­tyn säh­kö­pos­ti­o­soit­teen muut­tu­es­sa ota yh­teyt­tä asi­a­kas­pal­ve­luum­me p. 02 8387 9200 tai ti­lauk­set@ala­sa­ta­kun­ta.fi.

Jos lä­he­tät säh­kö­pos­tia, niin ker­ro ti­laa­jan nimi, osoi­te ja pu­he­lin­nu­me­ro.

Kaikkiin Alasatakunnan tilauksiin kuuluvat myös digipalvelut

Lu­kuo­i­keus nä­köis­leh­teen ja di­gi­taa­li­seen leh­ti­ar­kis­toon sekä verk­ko­si­vu­jen jut­tui­hin.

Jos käy­tät mo­bii­li­lai­tet­ta (äly­pu­he­lin tai tab­let­ti), la­taa Ala­sa­ta­kun­ta-so­vel­lus mak­sut­ta App Sto­res­ta tai Play Kau­pas­ta.

So­vel­luk­seen kir­jau­dut sa­moil­la tun­nuk­sil­la kuin verk­ko­pal­ve­luun­kin.

Näin saat digitunnukset käyttöösi:

1. Olen jo Ala­sa­ta­kun­nan ti­laa­ja, mut­ta mi­nul­la ei ole vie­lä di­gi­tun­nuk­sia

Kir­jau­tu­mis­tun­nus­ten luo­mi­sek­si ota yh­teyt­tä asi­a­kas­pal­ve­luum­me p. 02 8387 9200 tai ti­lauk­set@ala­sa­ta­kun­ta.fi.

Jos lä­he­tät säh­kö­pos­tia, niin ker­ro ti­laa­jan nimi, osoi­te ja pu­he­lin­nu­me­ro.

2. Olen uu­si ti­laa­ja ja mak­san ti­lauk­sen las­kul­la

Ti­lauk­ses­sa an­ta­ma­si säh­kö­pos­ti on käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ja sa­la­sa­na lä­he­te­tään säh­kö­pos­tii­si. Las­ku­tet­ta­van ti­lauk­sen tun­nus ak­ti­voi­tuu vii­meis­tään toi­se­na työ­päi­vä­nä ti­lauk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

3. Olen uu­si ti­laa­ja ja mak­san Ala­sa­ta­kun­nan heti ti­lat­ta­es­sa

Ti­lauk­ses­sa an­ta­ma­si säh­kö­pos­ti on käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ja sa­la­sa­na lä­he­te­tään säh­kö­pos­tii­si. Di­gi­pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vis­sä heti.

Olen unohtanut salasanani tai haluan vaihtaa sen

Mi­kä­li olet unoh­ta­nut sa­la­sa­na­si tai ha­lu­at vaih­taa sen, mene verk­ko­si­vu­jen kir­jau­tu­mis­ruu­dul­la koh­taan ”Unoh­dit­ko sa­la­sa­na­si?”.

Au­ke­a­val­le si­vul­le kir­joi­te­taan ti­laa­ja­tun­nuk­see­si lii­tet­ty säh­kö­pos­ti­o­soi­te ja ko. säh­kö­pos­tiin lä­he­te­tään oh­jeet sa­la­sa­nan vaih­ta­mi­sek­si.

Haluan muuttaa käyttä­jä­tun­nuksen sähkö­pos­ti­o­soitteen

Ti­laa­ja­tun­nuk­see­si lii­te­tyn säh­kö­pos­ti­o­soit­teen muut­tu­es­sa ota yh­teyt­tä asi­a­kas­pal­ve­luum­me p. 02 8387 9200 tai ti­lauk­set@ala­sa­ta­kun­ta.fi.

Jos lä­he­tät säh­kö­pos­tia, niin ker­ro ti­laa­jan nimi, osoi­te ja pu­he­lin­nu­me­ro.