24.5.2022 8.00

Yhteinen etu kesätöistä

Ruohonleikkuu pihoilla ja puistoissa on yksi perinteisimmistä nuorten kesätöistä.

Ruohonleikkuu pihoilla ja puistoissa on yksi perinteisimmistä nuorten kesätöistä.

Ruohonleikkuu pihoilla ja puistoissa on yksi perinteisimmistä nuorten kesätöistä.

Ruohonleikkuu pihoilla ja puistoissa on yksi perinteisimmistä nuorten kesätöistä.

Työpaikoille on jo tullut tai on näinä aikoina tulossa kesätyön­te­ki­jöitä. Jos kaikki kesän mittaan sujuu hyvin, kesätyö on kummankin eli tekijän ja yrityksen etu.

10.5.2022 8.00

Äitienpäivä on joka päivä

Äitienpäivän valkovuokot kuihtuvat, mutta juhlapäivän sanoma saisi pysyä läpi vuoden.

Äitienpäivän valkovuokot kuihtuvat, mutta juhlapäivän sanoma saisi pysyä läpi vuoden.

Mirja LInnemäki

Äitienpäivän valkovuokot kuihtuvat, mutta juhlapäivän sanoma saisi pysyä läpi vuoden.

Äitienpäivän valkovuokot kuihtuvat, mutta juhlapäivän sanoma saisi pysyä läpi vuoden.

Mirja LInnemäki

Huhtikuussa ennen äitienpäivää julkistettiin kansainvälinen tutkimus, jonka yllättävän tuloksen mukaan onnellisen ja tasa-arvoisen Suomen äidit ovat uupuneita.

5.5.2022 8.00

Missä he ovat?

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

Iida Rissanen-Vatja

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

Iida Rissanen-Vatja

Euraan ja Säkylään on saapunut jo reilut 300 Ukrainan sodan pakolaista. Paras tieto heistä on vastaa­not­to­kes­kuk­sessa, jonne rekis­te­röi­ty­minen kannattaa.

3.5.2022 8.00

Muistaminen on entistä tärkeämpää

Sankarihaudat ovat perinnetyössä tärkeitä muistojen paikkoja. Kuva Euran sankarihaudalta.

Sankarihaudat ovat perinnetyössä tärkeitä muistojen paikkoja. Kuva Euran sankarihaudalta.

Esa Viippola

Sankarihaudat ovat perinnetyössä tärkeitä muistojen paikkoja. Kuva Euran sankarihaudalta.

Sankarihaudat ovat perinnetyössä tärkeitä muistojen paikkoja. Kuva Euran sankarihaudalta.

Esa Viippola

Veteraanipäivää on vietetty vuodesta 1987, mutta tänä keväänä siinä oli erilainen sävy. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vie ajatukset Suomen lähihistoriaan – ja tulevaisuuteen.

28.4.2022 8.00

Kansa­lais­mie­lipide voitti, lopputulos hyvä

Pyhäjärvi pärskyy aavalta selältä Mansikin upeisiin kallioihin.

Pyhäjärvi pärskyy aavalta selältä Mansikin upeisiin kallioihin.

Mirja Linnemäki

Pyhäjärvi pärskyy aavalta selältä Mansikin upeisiin kallioihin.

Pyhäjärvi pärskyy aavalta selältä Mansikin upeisiin kallioihin.

Mirja Linnemäki

Euran Mansikin kalliorannoille ei ainakaan näillä näkymin kaavoiteta uusia mökkitontteja. Vahvalla kunta­lais­mie­li­pi­teellä oli vaikutuksensa.

26.4.2022 8.00

Onko edessä tapahtumien kesä?

Lauantain Vesisankarit-tapahtuma veti Euran uimahalliin puolensataa lasta vedestä ja eri lajeista nauttimaan.

Lauantain Vesisankarit-tapahtuma veti Euran uimahalliin puolensataa lasta vedestä ja eri lajeista nauttimaan.

Esa Viippola

Lauantain Vesisankarit-tapahtuma veti Euran uimahalliin puolensataa lasta vedestä ja eri lajeista nauttimaan.

Lauantain Vesisankarit-tapahtuma veti Euran uimahalliin puolensataa lasta vedestä ja eri lajeista nauttimaan.

Esa Viippola

Tapah­tu­ma­tar­jonta elpyy koronasulkujen ja yleisen varovaisuuden jälkeen. Ihmisten tarve kohdata toisia ei ole mihinkään hävinnyt ja kesästä odotetaan vilkasta.

21.4.2022 8.00

Paluu kohti normaalia

Maskeista ehti parin koronavuoden aikana tulla osa arkea.

Maskeista ehti parin koronavuoden aikana tulla osa arkea.

Maskeista ehti parin koronavuoden aikana tulla osa arkea.

Maskeista ehti parin koronavuoden aikana tulla osa arkea.

Yli kaksi vuotta uutisia ja elämäämme hallinnut korona on jäänyt muiden asioiden taakse. Paluuta normaaliin alleviivaa maskisuosituksen poistuminen.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram