19.5.2022 8.00

Paikal­lis­his­toriat kansiin

Suomessa on paikallishistoriakirjoituksen perinteitä, ja näitä löytyykin monien kotien hyllyistä.

Suomessa on paikallishistoriakirjoituksen perinteitä, ja näitä löytyykin monien kotien hyllyistä.

Mirja Linnemäki

Suomessa on paikallishistoriakirjoituksen perinteitä, ja näitä löytyykin monien kotien hyllyistä.

Suomessa on paikallishistoriakirjoituksen perinteitä, ja näitä löytyykin monien kotien hyllyistä.

Mirja Linnemäki

Lähitu­le­vai­suu­dessa ovat valmistumassa sekä Euran että Säkylän kuntien historiateokset. Todennäköisesti kuntien päätöksiä teosten kirjoittamisesta kiitetään vielä monet kerrat.

5.5.2022 8.00

Missä he ovat?

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

Iida Rissanen-Vatja

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

Iida Rissanen-Vatja

Euraan ja Säkylään on saapunut jo reilut 300 Ukrainan sodan pakolaista. Paras tieto heistä on vastaa­not­to­kes­kuk­sessa, jonne rekis­te­röi­ty­minen kannattaa.

3.5.2022 8.00

Muistaminen on entistä tärkeämpää

Sankarihaudat ovat perinnetyössä tärkeitä muistojen paikkoja. Kuva Euran sankarihaudalta.

Sankarihaudat ovat perinnetyössä tärkeitä muistojen paikkoja. Kuva Euran sankarihaudalta.

Esa Viippola

Sankarihaudat ovat perinnetyössä tärkeitä muistojen paikkoja. Kuva Euran sankarihaudalta.

Sankarihaudat ovat perinnetyössä tärkeitä muistojen paikkoja. Kuva Euran sankarihaudalta.

Esa Viippola

Veteraanipäivää on vietetty vuodesta 1987, mutta tänä keväänä siinä oli erilainen sävy. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vie ajatukset Suomen lähihistoriaan – ja tulevaisuuteen.

28.4.2022 8.00

Kansa­lais­mie­lipide voitti, lopputulos hyvä

Pyhäjärvi pärskyy aavalta selältä Mansikin upeisiin kallioihin.

Pyhäjärvi pärskyy aavalta selältä Mansikin upeisiin kallioihin.

Mirja Linnemäki

Pyhäjärvi pärskyy aavalta selältä Mansikin upeisiin kallioihin.

Pyhäjärvi pärskyy aavalta selältä Mansikin upeisiin kallioihin.

Mirja Linnemäki

Euran Mansikin kalliorannoille ei ainakaan näillä näkymin kaavoiteta uusia mökkitontteja. Vahvalla kunta­lais­mie­li­pi­teellä oli vaikutuksensa.

26.4.2022 8.00

Onko edessä tapahtumien kesä?

Lauantain Vesisankarit-tapahtuma veti Euran uimahalliin puolensataa lasta vedestä ja eri lajeista nauttimaan.

Lauantain Vesisankarit-tapahtuma veti Euran uimahalliin puolensataa lasta vedestä ja eri lajeista nauttimaan.

Esa Viippola

Lauantain Vesisankarit-tapahtuma veti Euran uimahalliin puolensataa lasta vedestä ja eri lajeista nauttimaan.

Lauantain Vesisankarit-tapahtuma veti Euran uimahalliin puolensataa lasta vedestä ja eri lajeista nauttimaan.

Esa Viippola

Tapah­tu­ma­tar­jonta elpyy koronasulkujen ja yleisen varovaisuuden jälkeen. Ihmisten tarve kohdata toisia ei ole mihinkään hävinnyt ja kesästä odotetaan vilkasta.

21.4.2022 8.00

Paluu kohti normaalia

Maskeista ehti parin koronavuoden aikana tulla osa arkea.

Maskeista ehti parin koronavuoden aikana tulla osa arkea.

Maskeista ehti parin koronavuoden aikana tulla osa arkea.

Maskeista ehti parin koronavuoden aikana tulla osa arkea.

Yli kaksi vuotta uutisia ja elämäämme hallinnut korona on jäänyt muiden asioiden taakse. Paluuta normaaliin alleviivaa maskisuosituksen poistuminen.

14.4.2022 8.00

Kiinni kasvavaan kasvismarkkinaan

Siivu siivulta täyttyy 20 000 neliön tehdas, joka ehti viitisen vuotta olla tyhjillään.

Siivu siivulta täyttyy 20 000 neliön tehdas, joka ehti viitisen vuotta olla tyhjillään.

Iida Rissanen-Vatja

Siivu siivulta täyttyy 20 000 neliön tehdas, joka ehti viitisen vuotta olla tyhjillään.

Siivu siivulta täyttyy 20 000 neliön tehdas, joka ehti viitisen vuotta olla tyhjillään.

Iida Rissanen-Vatja

Viitisen vuotta sitten kipuiltiin ison työnantajan, HK:n lähtöä Eurasta Raumalle. Tuskin kukaan osasi ajatella, että tyhjäksi jäänyt tehdas saa pian uutta käyttöä.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram