29.5.2023 16.48
Lukijan juttu
 

Turvaa koulutielle

Aarto Mettälä

image

Pöy­tyä, Ylä­ne | Li­ons Club Ylä­neen va­pun­päi­vän läm­pö­ti­la­veik­kauk­sen tuo­tol­la han­kit­tiin jäl­leen ker­ran Ylä­neen Yh­te­näis­kou­lun yk­kös­luok­ka­lai­sil­le pyö­räi­ly­ky­pä­rät.

Lei­jo­nien puo­les­ta ky­pä­rien käyt­töä oh­jeis­ta­mas­sa ja luo­vut­ta­mas­sa iloi­sil­le ja reip­pail­le lap­sil­le oli­vat Sep­po Mat­ti­la ja Os­mo Lem­pi­nen. Luo­vu­tus­ti­lai­suus su­jui hy­väs­sä jär­jes­tyk­ses­sä opet­ta­ja Jen­ni Nie­mi­sen ja Kir­si Oja­lan oh­jauk­ses­sa.

Lap­set oli­vat teh­neet hie­non kii­tos­kor­tin, joka läm­mit­ti luo­vut­ta­jien mie­liä au­rin­koi­ses­sa, mut­ta vii­le­ä­tuu­li­ses­sa sääs­sä.

Aar­to Met­tä­lä

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram