20.5.2022 8.22
Uutiset
 

Pelastuslaitos kävi tuulettamassa asuntoja

image

Sä­ky­lä, Eu­ra | Tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Sä­ky­läs­sä.

– Ta­kas­ta oli tul­lut sa­vua si­säl­le oma­ko­ti­ta­loon. Ky­sees­sä ei var­si­nai­ses­ti ol­lut ra­ken­nus­pa­lo, vaan pe­las­tus­töik­si riit­ti asun­non tuu­le­tus, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Miik­ka Jyl­hä ker­too.

Sa­man­kal­tai­nen ta­paus sat­tui tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yö­nä puo­li nel­jän ai­kaan Eu­ras­sa, kun oma­ko­ti­ta­los­sa lei­vi­nuu­nis­ta le­vi­si sa­vua si­säl­le ta­loon. Jyl­hän mu­kaan myös täs­sä ta­pauk­ses­sa riit­ti asun­non tuu­let­ta­mi­nen.

Ota kantaa