22.5.2023 16.14
Uutiset
 

Sähkösavustin leimahti liekkeihin – palo uhkasi levitä terassilta taloon

image

Eu­ra, Pa­ne­lia | Säh­kö­sa­vus­tin syt­tyi pa­la­maan kes­ken käy­tön Pa­ne­li­as­sa Ka­ha­lan­tiel­lä kol­men jäl­keen il­ta­päi­väl­lä. Sa­vus­tin oli oma­ko­ti­ta­lon te­ras­sil­la, jos­ta palo uh­ka­si le­vi­tä ta­lon ra­ken­tei­siin.

Asuk­kaan te­ke­mä ri­peä al­ku­sam­mu­tus aut­toi kui­ten­kin pa­lo­kun­taa ra­jaa­maan pa­lon ja sen ai­heut­ta­mat va­hin­got lait­tee­seen, te­ras­si­ka­lus­toon ja osaan te­ras­sia.

Pai­kal­le hä­ly­tet­tiin maa­nan­tai­na seit­se­män pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä kel­lo 15.17.

Ota kantaa