27.3.2023 16.55
Ihmiset
 

Vauvauutisia: Katso tästä uusimmat tulokkaat

image

Ala­sa­ta­kun­ta jul­kai­see vau­vau­u­ti­sia van­hem­pien lä­het­tä­mien tie­to­jen pe­rus­teel­la ja Sa­ta­sai­raa­las­ta van­hem­pien jul­kai­su­lu­val­la tu­le­vien tie­to­jen pe­rus­teel­la. Ker­ro tie­dot syn­ty­nees­tä pie­no­kai­ses­ta osoit­tee­seen il­moi­tuk­set@ala­sa­ta­kun­ta.fi

Sa­ta­sai­raa­la

Pori: Ju­lia Vir­ta ja Ii­ro Nils­son, 16.3. tyt­tö.

Rau­ma: An­na ja Juk­ka Rai­vio, 16.3. tyt­tö. Han­ne­le ja Ii­ro Mat­ti­la, 22.3. poi­ka.

Ota kantaa