16.4.2024 14.10
Vanhat kuvat
 

Kiukaisten poikia

image

Kiu­kai­nen, Te­ri­jo­ki | "Kiu­kais­ten po­jat PPP1:ssä v. 1935" on kir­joi­tet­tu ku­vaan, jon­ka eu­ra­lai­nen Sis­ko He­lin löy­si äi­tin­sä ar­kis­tois­ta. Ku­van ta­kaa sel­vi­ää, et­tä ryh­mä­ku­van on ot­ta­nut Va­lo­ku­vaa­mo Vi­ro­la Te­ri­jo­el­ta.

Muu­ta tie­toa ei kuva ker­ro, mut­ta ve­te­raa­nien pe­rin­ne­työ­tä te­ke­vä Ju­ha­ni Vi­her­vuo­ri Pa­ne­li­as­ta tie­tää ker­toa, et­tä pol­ku­pyö­rä­pa­tal­joo­na 1 oli ma­joi­tet­tu­na Te­ri­jo­el­le ja siel­lä si­jait­si myös aliup­see­ri­kou­lu.

– Pa­tal­joo­na oli en­sim­mäi­nen jouk­ko-osas­to ra­jal­ta tul­ta­es­sa, Ju­ha­ni Vi­her­vuo­ri sa­noo.

Hä­nel­tä löy­ty­vät myös mies­ten ni­met. Ku­vas­sa ovat Vie­no Su­nel (edes­sä vas.), Ant­ti Män­ty­nen, Ant­ti Vä­li­mä­ki, Heik­ki Pi­no­mä­ki (ryh­män­joh­ta­ja), Mat­ti Rit­vo­nen, Bärt Mä­en­pää, Tuo­mo Tuo­mi­nen ja An­te­ro Sa­lo­ra, Ee­ro Jär­vi­nen (kes­kel­lä vas.), Väi­nö Vuo­la­sa­ho, Toi­vo Leh­ti­mä­ki, Ar­vo Alan­ko, Ee­ro Rin­ne, Sa­ka­ri Nuu­ta­mo, Toi­vo Haa­vis­to, Es­ko Ke­to­la ja Paa­vo Oja­la, Es­ko Jär­vi­nen (ta­ka­na vas.), Topi Sten­roos, Voit­to Vuo­ri, Heik­ki Hel­kiö, Väi­nö Jär­ven­pää, Al­lan San­to­nen, Tors­ti Tal­vio, Lau­ri Niis­sa­lo ja Vei­ni Pa­lo­nen.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram