Kolumnit
Tiina
 
Nuortimo
Päälle nelikymppinen paluumuuttaja, äiti ja yrittäjä Yläneeltä
11.8.2022 7.25

On taas se vuodenaika

Mo­nia tun­tuu är­syt­tä­vän lii­an ai­kai­sin ää­neen lau­sut­tu s-sana, siis syk­sy. Vie­lä on kuu­lem­ma ke­sää jäl­jel­lä! No on toki, ja nau­ti­taan nyt lop­pu­ke­sän su­loi­sen läm­pi­mis­tä päi­vis­tä. Ker­ron kui­ten­kin pa­ril­la sa­nal­la erääs­tä ih­mis­ryh­mäs­tä, jo­hon it­se­kin kuu­lun. Mei­tä ei s-sa­nat pai­na, sil­lä meil­lä on jo ihan muut ju­tut mie­les­sä.

Näil­lä main se ni­mit­täin al­kaa. Vää­jää­mä­tön läm­min tun­ne le­vi­ää sy­dä­na­laan en­sim­mäi­sen maa­han pu­don­neen kel­tai­sen leh­den myö­tä. Elo­kui­sen il­lan kyl­män­kir­peä tuok­su he­rät­tää ilon ja toi­von. Kynt­ti­län­va­lo il­ta­pa­la­pöy­däs­sä pa­kot­taa hy­myn­ka­reen kas­voil­le. Ihan pian se kie­too mei­dät taas su­loi­seen sy­lei­lyyn­sä – jou­lu.

Yri­tän vie­lä par­haa­ni mu­kaan ohit­taa jou­lu­lau­lu­lis­ta­ni Spo­ti­fys­sa. En­hän nyt suin­kaan kuu­lu hei­hin, jot­ka vi­rit­te­le­vät Last Christ­ma­sin soi­maan jo syys­kuus­sa! Ehei. Mut­ta kyl­lä lo­ka­kuus­sa jo pi­tää kuun­nel­la, jot­ta eh­tii kun­nol­la tun­nel­maan! En ri­pus­ta jou­lu­va­lo­ja ihan vie­lä ik­ku­noi­hin, mut­ta kau­si­va­lo­ja täy­tyy kyl­lä koh­ta jo kai­vel­la laa­ti­kois­ta. Jo­ko­han voi­si il­ta­sel­la kää­riy­tyä vilt­tiin höy­ry­ä­vän glö­gi­la­sin kera? Yöt ovat kui­ten­kin jo ai­ka kyl­miä.

Olen syn­ty­nyt var­mas­ti jon­kun sai­raa­lan ik­ku­nal­le unoh­tu­neen jou­lu­ko­ris­teen al­la (tou­ko­kuus­sa), tai sit­ten mi­nuun on gee­nien kaut­ta is­tu­tet­tu jär­käh­tä­mä­tön us­ko jou­lun hy­vyy­teen ja kau­neu­teen, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa olen pe­sun­kes­tä­vä jou­luih­mi­nen. Edes jo lä­hem­mäs vii­si­kym­men­tä vie­tet­tyä jou­lua ei ole hei­ken­tä­nyt us­ko­a­ni sen tai­kaan. Tot­ta pu­hu­en ajat­te­len jou­lu­hul­luu­te­ni ole­van gee­ni­pe­ri­män li­säk­si suo­ra seu­raus lap­suu­te­ni jou­luis­ta. Koko suku ko­koon­tui yh­teen ja ai­kui­set­kin py­säh­tyi­vät vii­mein­kin iloit­se­maan, kuun­te­le­maan, ole­maan läs­nä. Jou­lua vie­tet­tiin ai­na las­ten kans­sa ja hei­dän eh­doil­laan. Jou­lun odo­tus oli jo sil­loin mel­kein pa­ras­ta mitä tie­sin.

Ko­e­ta siis kes­tää! Vaik­ka ne jou­lu­suk­laat tu­le­vat­kin kau­pan hyl­lyil­le mie­les­tä­si ai­van lii­an ai­kai­sin ja Ma­ri­ah Ca­reyn jou­lu­bii­sit rä­jäyt­tä­vät tä­ry­kal­vot kaup­pa­kes­kuk­ses­sa ke­sän juu­ri väis­tyt­tyä, niin hen­gi­tä sy­vään ja muis­ta mei­tä jou­luun hul­laan­tu­nei­ta. Ko­e­tam­me par­haam­me mu­kaan py­syä hiu­kan pii­los­sa ja ol­la är­syt­tä­mät­tä mui­ta, mut­ta han­ka­laa täl­lais­ta iloa on peit­tää. Meil­le se on mie­len­ti­la, meil­le se va­lai­see koko pi­me­än syk­syn. Tule jou­lu kul­tai­nen!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram