12.5.2023 10.57
Kulttuuri
 

Eija Kantola laulaa äitinsä muistoksi perjantaina julkaistulla singlellä

Uutta singleä voi kuunnalla sekä spotifystä että youtubesta.

Uutta singleä voi kuunnalla sekä spotifystä että youtubesta.

image

Eu­ra­lais­läh­töi­nen lau­la­ja Ei­ja Kan­to­la jul­kai­si tä­nään per­jan­tai­na sing­len, joka on omis­tet­tu Ei­jan al­ku­vuo­des­ta me­neh­ty­neel­le Tert­tu-äi­dil­le.

Mu­siik­ki on ai­na ol­lut Ei­jan, äi­din ja isän yh­tei­nen kiin­nos­tuk­sen koh­de. Rak­kaus lau­luun ja soit­ta­mi­seen on huo­ku­nut heis­tä niin tii­mi­nä kuin erik­seen.

Nyt äi­tien­päi­vän lä­hes­ty­es­sä nos­te­taan esiin äi­din muis­tol­le teh­ty lau­lu ”Sit­ten ai­ka­naan”. Lau­lun on sa­noit­ta­nut Sana Mus­to­nen, sä­vel­tä­nyt ja so­vit­ta­nut Pert­ti Ja­lo­nen. Lau­lu osoit­taa, kuin­ka iha­nat muis­tot kan­ta­vat ikui­ses­ti. Mu­siik­ki käy sy­dä­meen ja kos­ket­taa jo­kais­ta kuu­li­jaa.

– Ha­lu­sin teh­dä lau­lun äi­din muis­tol­le, kos­ka olen saa­nut hä­nel­tä lau­lun lah­jan.

Ei­ja Kan­to­lan äi­ti lau­loi nuo­re­na myös tans­si­or­kes­te­ris­sa ja oli­si ha­lun­nut jat­kaa­kin sitä, jol­lei per­heen ra­ha­ti­lan­ne oli­si vaa­ti­nut hän­tä me­ne­mään ”oi­kei­siin” töi­hin.

– Olen iloi­nen, et­tä sain jat­kaa sitä, mikä oli äi­din haa­ve ja hän oli var­maan on­nel­li­nen omas­ta me­nes­tyk­ses­tä­ni. Toi­voi­sin, et­tä sai­sin it­se ko­kea sa­man­lai­sen lo­pun, mitä äi­dil­lä oli. Hän sai ol­la vii­mei­seen as­ti il­man ki­pu­ja ja hän vain hii­pui pik­ku­hil­jaa ja nuk­kui lo­pul­ta pois, ku­vai­lee Ei­ja tun­tei­taan uu­des­ta sing­les­tään.

Ei­ja Kan­to­la viet­ti 30-vuo­tis­tai­tei­li­ja­juh­laan­sa vii­me vuon­na. Täy­teen tuli pyö­rei­tä vuo­sia, sil­lä Ei­ja va­lit­tiin tan­go­ku­nin­gat­ta­rek­si 1992. Juh­la­vuot­ta vä­rit­ti­vät muun mu­as­sa Sata suu­del­maa -kon­sert­ti­kier­tue ja juh­la­ko­ko­el­ma­le­vy. Ko­ko­el­maan oli si­säl­ly­tet­ty pit­kän uran tär­keim­mät kap­pa­leet.

Ke­säl­lä Ei­ja & Ome­ga viih­dyt­tä­vät tans­si­la­voil­la, Tuu­rin Ky­lä­kau­pan tans­seis­sa ja mm. Sei­nä­jo­en Tan­go­mark­ki­noil­la.

Tänä vuon­na Ei­ja näh­dään myös Tan­go­mark­ki­nat lau­lu­kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa yh­des­sä Mar­ko Mau­nuk­se­lan, Mar­co Bjurst­rö­min, Kat­ri Ylan­de­rin ja Ant­ti Ke­to­sen kans­sa.

Kan­to­lan per­heen yh­teis­lau­lus­ta löy­tyy puo­les­taan muis­to fa­ce­boo­kin lin­kis­tä https://www.fa­ce­book.com/1331170651/vi­de­os/2258612090985918/

Ota kantaa