20.4.2023 15.55
Kulttuuri
 
Juha Kaita-aho

E-Rotic esiintyy kesällä Ruukin Navetassa

Vuonna 1994 perustettu E-Rotic saapuu kesällä Euraan.

Vuonna 1994 perustettu E-Rotic saapuu kesällä Euraan.

Jan Weskott

image

Eu­ra, Kaut­tua | Eu­ran Ruu­kin Ki­vi­na­ve­tas­sa esiin­tyy per­jan­tai­na 9. ke­sä­kuu­ta sak­sa­lai­nen eu­ro­dan­ce-yh­tye E-Ro­tic sekä ko­ti­mai­nen ysä­ri­mu­sii­kin pi­o­nee­ri Mo­vet­ron.

Se on kesä ny! -bi­leis­sä esiin­tyy li­säk­si lä­pi­mur­ton­sa Ujo poi­ka -hi­til­lä teh­nyt Jen­ni & Juho ja Hit­Mix-ra­di­o­ka­na­val­ta ja ysä­ri­kei­kois­taan tun­net­tu dj Tony.

– Lu­vas­sa on to­del­la kuu­mat ke­sä­bi­leet, jois­sa bai­la­taan ka­ve­rei­den kans­sa Na­ve­tan vin­til­lä, hy­pi­tään hei­nä­ka­sois­sa ja hul­lu­tel­laan haus­kois­sa ke­säs­ka­bois­sa, ta­pah­tu­maa jär­jes­tä­vän Eu­ra Event­sin pro­moot­to­ri Tomi Virén ker­too tie­dot­tees­saan.

Kaut­tu­an Ruu­kin Ki­vi­na­ve­tas­sa esiin­ty­vät ke­säl­lä myös Juha Ta­pio, Ves­te­ri­nen yh­ty­ei­neen sekä Jark­ko Aho­la.

– Nämä huip­puil­lat tuo­vat Ruu­kin mil­jöö­seen kau­an odo­tet­tua sä­pi­nää ja vä­keä saa­puu Ruuk­kiin ym­pä­ri Suo­men, Vi­ren sa­noo.

Ota kantaa