8.10.2018 10.30
Kulttuuri
 
Juha Kaita-aho

Euran emännän puku voi täydentyä – Luistarin löydöistä odotetaan nyt aivan uudenlaisia tietoja

Arkeologit Sofia Paasikivi (vas) ja Heli Etu-Sihvola sekä geneetikko Elina Salmela, Euran kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist ja arkeologi Tuija Kirkinen tutustuivat Luistarin muinaisjäännösalueeseen. Moni tutkijoista ei ollut vieraillut paikalla aiemmin.

Arkeologit Sofia Paasikivi (vas) ja Heli Etu-Sihvola sekä geneetikko Elina Salmela, Euran kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist ja arkeologi Tuija Kirkinen tutustuivat Luistarin muinaisjäännösalueeseen. Moni tutkijoista ei ollut vieraillut paikalla aiemmin.

Juha Kaita-aho

image

Eura | Arkeologit ja geneetikot tutkivat paraikaa Luistarin muinais­jään­nö­sa­lueen löytöjä uuden teknologian mahdollistamin keinoin.

Tut­ki­muk­sis­sa sel­vi­te­tään muun mu­as­sa sitä, mil­tä Luis­ta­ris­sa me­ro­vin­gi- ja vii­kin­ki­a­jal­la elä­neet ih­mi­set näyt­ti­vät ja mi­ten he eli­vät.

Tut­ki­mus­ten myö­tä Eu­ran emän­nän puku voi täy­den­tyä tur­kis­pu­vul­la. Re­konst­ruk­ti­o­ta var­ten tut­ki­taan hau­das­ta löy­ty­nei­tä pa­rin mil­li­met­rin mit­tai­sia eläin­kui­tu­ja.

Lue li­sää ai­hees­ta tiis­tain Ala­sa­ta­kun­nas­ta 9.10.

Ota kantaa