17.2.2023 10.49
Lukijan juttu
 

Juhlakisoissa nousi kilokaupalla kalaa – pilkki­har­ras­tuksen pariin toivotaan lisää väkeä

Naisten pilkkikisan voitti Ulla Holmberg (kesk.), Sari Tuominen (oik.) oli toinen ja Päivi Saarinen kolmas.

Naisten pilkkikisan voitti Ulla Holmberg (kesk.), Sari Tuominen (oik.) oli toinen ja Päivi Saarinen kolmas.

Johanna Antila

image

Sä­ky­lä | Lou­nais-Suo­men Va­paa-ajan­ka­las­ta­jain nais­toi­mi­kun­ta jär­jes­ti 11. hel­mi­kuu­ta Py­hä­jär­vel­lä 50-vuo­tis­juh­la­pil­kin. Kil­pai­lu­kes­kus oli Ka­la­sa­ta­mas­sa Sä­ky­läs­sä.

Nais­toi­mi­kun­nan syn­ty­sa­nat lau­sut­tiin Kaut­tu­al­la Län­nen­ho­vin Nar­ri­baa­rin ka­bi­ne­tis­sa 18. lo­ka­kuu­ta vuon­na1973.

– Syy­tä juh­laan siis oli ja se teh­tiin pilk­ki­mi­sen mer­keis­sä, toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Kai­ja Tan­hu­an­pää ja pu­heen­joh­ta­ja Tert­tu Ju­lin sa­no­vat.

He ker­to­vat, et­tä ny­kyi­sin toi­mi­kun­nas­sa ovat vah­vim­min mu­ka­na PJKM:n, FC:n ja KTUK:n nai­set. Uu­sia har­ras­ta­jia mah­tuu mu­kaan.

Juh­la­ki­sas­sa oli mu­ka­na 45 kil­pai­li­jaa, seit­se­män nais­ta ja 38 mies­tä. Kil­pai­lu­ka­la­na oli ah­ven.

– Va­li­tet­ta­vas­ti al­le 18-vuo­ti­ai­ta nuo­ria ei ol­lut läh­te­nyt mu­kaan, vaik­ka meil­lä oli myös nuor­ten sar­ja, nai­set har­mit­te­le­vat.

Juhlakilpailun järjesti naistoimikunta.

Juhlakilpailun järjesti naistoimikunta.

Johanna Antila

Nais­toi­mi­kun­nal­la on vank­ka ko­ke­mus ki­so­jen ja mui­den ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä.

– Ja tu­lok­sis­ta nä­kee, et­tä kun nai­set jär­jes­tä­vät ki­sat, saa­liit­kin pun­ni­taan gram­man tark­kuu­del­la, Kai­ja Tan­hu­an­pää nau­rah­taa.

Tu­lok­sia:

Mie­het: 1) Toni Holm­berg On­ki-86 7 064 g, 2) Mika Hurt­ti­la Pilk­ki-95 6 504 g, 3) Ka­le­vi Hurt­ti­la Pilk­ki-95 6 342 g, 4) Mar­ko Ju­lin LKM 6 080 g, 5) Tei­jo Pel­to­nen LKM 5 938 g, 6) Simo Aal­to­nen Pilk­ki-95 5 468 g, 7) Ar­to Mik­ko­la PUK 5 068 g.

Nai­set: 1) Ul­la Holm­berg On­ki-86 3 798, 2) Sari Tuo­mi­nen KTUK 3 760 g, 3) Päi­vi Saa­ri­nen PJKM 1 858 g.

Ota kantaa