18.11.2022 13.02
Lukijan juttu
 

Kari Alanne johtaa Pirtin yhdistystä

Kotuseutuyhdistys Eurasn Pirtin johtokunta edessä vas Tarja Ala-Hakula, Leena Hailio, Sinikka Sulonen, Paavo Mälkiäinen, takana vas. Kari Alanne, Lasse Lähteenoja, Timo Nummelin, Maini Alanne, Eino Hirvelä.

Kotuseutuyhdistys Eurasn Pirtin johtokunta edessä vas Tarja Ala-Hakula, Leena Hailio, Sinikka Sulonen, Paavo Mälkiäinen, takana vas. Kari Alanne, Lasse Lähteenoja, Timo Nummelin, Maini Alanne, Eino Hirvelä.

Vesa Ala-Hakula

image

Eu­ra | Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti ry:n vuo­si­ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin yh­dis­tyk­sen uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si Kari Alan­ne edel­li­sen pu­heen­joh­ta­jan Ei­no Hir­ve­län il­moi­tet­tua ha­lus­taan luo­pua teh­tä­väs­tä. Uu­dek­si jä­se­nek­si joh­to­kun­taan va­lit­tiin Päi­vi Tuo­mi­nen.

Ko­kouk­ses­sa to­det­tiin, et­tä Pirt­ti on lop­pu­jen lo­puk­si sel­viy­ty­nyt hy­vin ko­ro­nan ku­ri­muk­ses­ta. Syy­nä tä­hän on mit­ta­va tal­koo­työ, jo­hon koko joh­to­kun­ta on osal­lis­tu­nut.

Tar­ja Ala-Ha­ku­la

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram