25.5.2022 17.44
Lukijan juttu
 

Lapset piirsivät 100-vuotiaasta pankista

image

Rau­ma, Lap­pi | La­pin kou­lu­lai­set ovat osal­lis­tu­neet vuo­den 2022 pai­kal­li­seen ku­va­tai­de­kil­pai­luun. Kil­pai­lun jär­jes­ti La­pin Osuus­pank­ki yh­des­sä La­pin kou­lun ja opet­ta­jien kans­sa. Pank­ki viet­tää ku­lu­va­na vuon­na 100-vuo­tis­juh­li­aan ja kil­pai­lun ai­he oli sen mu­kai­ses­ti: pank­ki­toi­min­taa 100 vuot­ta.

Tuo­ma­rit ar­vos­te­li­vat yh­teen­sä 45 työ­tä. Kil­pai­lul­la on La­pis­sa pit­kät pe­rin­teet, mut­ta tänä vuon­na jär­jes­tet­ty kil­pai­lu oli en­sim­mäis­tä ker­taa ai­no­as­taan pai­kal­li­nen.

Kil­pai­lu­töis­sä oli käy­tet­ty eri­lai­sia tek­nii­koi­ta ja myös mie­li­ku­vi­tus oli pääs­tet­ty val­loil­leen.

Par­hai­na te­ok­si­na pal­kit­tiin: Nel­la Nur­men OP 100 v (11–13-vuo­ti­aat) ja Tuu­li Van­ha­ta­lon Osuus­pank­ki 100 vuot­ta (9–10-vuo­ti­aat).

Sar­ja 2012–2013 syn­ty­neet: 1. Tuu­li Van­ha­ta­lo, 2. Aa­tos Haa­pa­nen, 3. On­ni Ränk­man.

Sar­ja 2009–2011 syn­ty­neet: 1. Nel­la Nur­mi, 2. Til­da Reu­na­nen, 3. Mil­ja Ränk­man.

Kun­ni­a­mai­nin­nan sai­vat Saa­na Van­ha­ta­lo ja Max Rai­ta­luo­ma (2012–2013 synt.) sekä Eve­lii­na Ket­tu­nen ja El­me­ri Park­ki (2009–2011 synt.)

Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat Tuu­la Kuu­se­la, Tomi Mä­en­pää ja Pir­jo Kan­gas.

Pal­ki­tut kil­pai­lu­työt ovat esil­lä La­pin Osuus­pan­kis­sa ke­sä­kuun lop­puun as­ti.