15.2.2024 10.47
Lukijan juttu
 

Lasten ystävä on luotettava ja auttavainen

Hanneli Mäkelä sai tunnustuksen Köyliön MLL:stä ja sitä olivat antamassa Eeva-Leena Mäki (vas.)  ja Venla Höykinpuro.

Hanneli Mäkelä sai tunnustuksen Köyliön MLL:stä ja sitä olivat antamassa Eeva-Leena Mäki (vas.) ja Venla Höykinpuro.

Susanna Santala

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Köy­li­ön MLL on va­lin­nut las­ten ys­tä­väk­si vuo­del­le 2024 Ke­po­lan kou­lun reh­to­rin Han­ne­li Mä­ke­län.

Hän teki pit­kään va­paa­eh­tois­työ­tä MLL:n hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä ja yh­teis­työ MLL:n kans­sa jat­kuu edel­leen. Las­ten miet­tei­tä Han­ne­lis­ta: hän on haus­ka, luo­tet­ta­va, vah­va ja kiva. Hän on hyvä opet­ta­ja ja reh­to­ri, hän aut­taa vai­keis­sa ti­lan­teis­sa, esi­mer­kik­si kou­lun teh­tä­vis­sä tai vaik­ka­pa puun sa­haa­mi­ses­sa. Köy­li­ön MLL:n dip­lo­min kera hän sai myös lah­jan.

Su­san­na San­ta­la, Köy­li­ön MLL:n pu­heen­joh­ta­ja

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram