15.2.2023 14.58
Lukijan juttu
 

Lasten Ystävä tuo pureskeltavaa lapsille

Lukijan kuva

image

Sä­ky­lä, Köy­liö

Köy­li­ön MLL an­toi taas Las­ten Ys­tä­vä -pal­kin­non ys­tä­vän­päi­vä­nä. Va­li­tuk­si tuli Här­kä­län puu­tar­ha.

– Yri­tys on ol­lut jo vuo­sia tu­ke­mas­sa ta­pah­tu­mia yh­des­sä MLL:n kans­sa tar­jo­ten mau­kas­ta ja tuo­ret­ta pu­res­kel­ta­vaa nuo­ril­le ja lap­sil­le, to­de­taan pal­kin­non pe­rus­te­luis­sa.

Va­lin­tak­ri­tee­rien mu­kaan Här­kä­län puu­tar­ha tar­jo­aa ym­pä­ri vuo­den ruo­ka­pöy­tiin laa­duk­kai­ta ja lä­hel­lä kas­va­tet­tu­ja kurk­ku­ja ja to­maat­te­ja teh­den sen luon­toa kun­ni­oit­ta­en ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti ja suu­rel­la sy­dä­mel­lä.

Pal­kin­non luo­vut­ti MLL:N edus­ta­ja Tii­na Ra­hik­ka (oik.) ja sen vas­taa­not­ti­vat Mik­ko ja Pia Här­kä­lä.

Mir­va Sand­berg

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram