10.5.2023 11.59
Lukijan juttu
 

Perinteeksi syntynyt vappupiknik keräsi juhlijat taas keskelle kylää

Euran MLL:n puheenjohtaja Sanna Salomaa seuraa vieressä, kun Veikko Helin asentaa linnunpönttöä.

Euran MLL:n puheenjohtaja Sanna Salomaa seuraa vieressä, kun Veikko Helin asentaa linnunpönttöä.

Jenni Susi

image

Eu­ra | Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Eu­ran pai­kal­li­syh­dis­tys jär­jes­ti koko ky­län vap­pu­pik­ni­kin 1. tou­ko­kuu­ta koh­taa­mis­paik­ka Hel­men pi­hal­la.

Ta­pah­tu­mas­sa yh­dis­tys myön­si vuo­den 2022 lap­si- ja nuo­ri­so­te­ko­tun­nus­tuk­sen Hen­ri Lind­for­sil­le ja Juha-Pek­ka Sa­lo­maal­le, jot­ka an­toi­vat mer­kit­tä­vän pa­nok­sen uu­den leik­ki­puis­ton ra­ken­ta­mi­seen. Ky­sei­sen puis­ton ni­mek­si tuli Mei­dän Las­ten Leik­kis, joka oli­kin ko­vas­sa käy­tös­sä koko ta­pah­tu­man ajan.

Juha-Pekka Salomaa ja Henri Lindfors leikkipuiston edessä.

Juha-Pekka Salomaa ja Henri Lindfors leikkipuiston edessä.

Sarita Virén

Elä­ke­lii­ton Eu­ran pai­kal­li­syh­dis­tys ry an­toi lin­nun­pönt­tö­tal­koi­den tuo­tok­sen lah­joi­tuk­se­na 370 eu­roa. Eu­ran MLL:lle. Lah­joi­tuk­seen kuu­lui sekä lin­nun­pönt­tö­jen myyn­ti­tuot­to et­tä uu­den leik­ki­puis­ton yh­tey­teen asen­net­tu lin­nun­pönt­tö.

Vilichili2 juttelee nuorille itsetunnosta.

Vilichili2 juttelee nuorille itsetunnosta.

Heli Toivola

Lah­joi­tus­ta oli tuo­mas­sa He­le­na ja Veik­ko He­lin, Ai­no Toi­vo­nen ja An­ja Sil­van­to. Ta­pah­tu­man ve­to­nau­la oli so­me­vai­kut­ta­ja Vi­lic­hi­li2, joka kan­nus­ti nuo­ria ole­maan omia it­se­jään. Li­säk­si Sa­ta­sir­kus ry opas­ti lap­sia temp­pui­lus­sa sekä pai­kal­li­nen yh­tye Ruu­ta­na mu­si­soi vap­pu­juh­li­joi­den ilok­si.

Sa­ri­ta Virén

Ota kantaa