20.6.2022 13.03
Lukijan juttu
 

Raikun A-tytöille kultaa Power Cupista – ovat olleet turnauksen kestomenestyjiä

04-syntyneiden A-tyttöjen joukkue voitti kultaa tämän vuoden Power Cupissa. Kuvassa vasemmalta: Laura Liikanen, Peppi Lehtomäki, Petra Muuvila, Pasi Tuiskunen, Heini Ahtola, Nette Leija, Henna Huuki ja Emma Haavisto. Edessä Miisa Väisänen.

04-syntyneiden A-tyttöjen joukkue voitti kultaa tämän vuoden Power Cupissa. Kuvassa vasemmalta: Laura Liikanen, Peppi Lehtomäki, Petra Muuvila, Pasi Tuiskunen, Heini Ahtola, Nette Leija, Henna Huuki ja Emma Haavisto. Edessä Miisa Väisänen.

image

Maa­il­man suu­rin ju­ni­o­rien ul­ko­len­to­pal­lo­tur­naus Po­wer Cup käy­tiin tänä vuon­na Kau­ha­val­la Po­wer Par­kin yh­tey­des­sä 9.–12. ke­sä­kuu­ta. Tur­nauk­seen osal­lis­tui lä­hes 1 000 jouk­ku­et­ta 6 000 pe­laa­jan voi­min. Eu­ran Rai­kun jouk­ku­ei­ta tur­nauk­seen osal­lis­tui kah­dek­san.

Rai­kun me­nes­tys oli taas ker­ran mai­ni­o­ta. A-tyt­tö­jen kul­ta­mi­ta­lin li­säk­si D-ty­töt oli­vat su­per­sar­jas­sa kah­dek­sas toi­sek­si par­haa­na suo­ma­lais­jouk­ku­ee­na. D-tyt­tö­jen toi­nen jouk­kue oli tsemp­pi­sar­jas­sa 48. E-ty­töt oli­vat su­per­sar­jan 28. ja tsemp­pi­sar­jan 46. F-tyt­tö­jen kak­si jouk­ku­et­ta oli­vat mo­lem­mat su­per­sar­jan ja­e­tul­la nel­jän­nel­lä ti­lal­la.

2004 syntyneet tytöt Power Cupin kestomenestyjiä

Rai­kun 2004 syn­ty­neet ty­töt ovat ol­leet kes­to­me­nes­ty­jiä. Jouk­kue on osal­lis­tu­nut Po­wer Cu­piin kah­dek­san ker­taa, ja nel­jä ker­taa ko­tiin tuo­mi­si­na on ol­lut mi­ta­li.

En­sim­mäi­sen ker­ran jouk­kue osal­lis­tui F-tyt­tö­jen sar­jaan kol­men jouk­ku­een voi­min Mik­ke­lis­sä 2013. Jo sil­loin kak­si jouk­ku­et­ta oli 10:n jou­kos­sa si­joil­la 4 ja 7. E-ty­töis­sä Raa­hes­sa 2014 vie­lä har­joi­tel­tiin, mut­ta Vaa­sas­sa 2015 rä­väh­ti sit­ten kun­nol­la. E-tyt­tö­jen sar­jas­ta jouk­ku­eet sai­vat ho­pe­aa ja prons­sia. Li­säk­si vie­lä kak­si muu­ta jouk­ku­et­ta oli si­joil­la 10 ja 21, kun mu­ka­na oli 68 jouk­ku­et­ta.

Vuonna 2013 Mikkelin Power Cupissa 2004 syntyneet tytöt osallistuivat F-tyttöjen sarjaan.

Vuonna 2013 Mikkelin Power Cupissa 2004 syntyneet tytöt osallistuivat F-tyttöjen sarjaan.

Lou­nai­sel­la alu­eel­la D-tyt­tö­jen sar­ja pe­la­taan muus­ta maas­ta poi­ke­ten jo isol­la ken­täl­lä, kun taas Po­wer Cu­pis­sa pe­la­taan vie­lä pie­nel­lä ken­täl­lä. Täs­tä joh­tu­en jouk­kue pe­la­si D-ikäi­se­nä C-tyt­tö­jen tsemp­pi­sar­jas­sa. En­sim­mäi­se­nä vuon­na Hä­meen­lin­nas­sa 2016 vas­tas­sa oli kol­me­kin vuot­ta van­hem­pia pe­laa­jia, mut­ta seu­raa­va­na vuon­na Van­taal­la toi­nen 2004 syn­ty­nei­den jouk­ku­ei­den jouk­ku­eis­ta oli hie­nos­ti prons­sil­la C-tyt­tö­jen tsemp­pi­sar­jas­sa.

D-ikäisinä 2004 syntyneiden joukkue pelasi C-tyttöjen tsemppisarjassa.

D-ikäisinä 2004 syntyneiden joukkue pelasi C-tyttöjen tsemppisarjassa.

C-ikäi­se­nä en­sim­mäi­se­nä vuon­na Kuo­pi­os­sa ei tul­lut me­nes­tys­tä su­per­sar­jas­sa, mut­ta Ro­va­nie­mel­lä 2019 taas toi­nen jouk­ku­eis­ta nap­pa­si ho­pe­aa par­haa­na suo­ma­lais­jouk­ku­ee­na. Toi­nen­kin jouk­kue oli hie­nos­ti kym­me­nes.

C-ikäisenä toinen 2004 syntyneiden joukkueista nappasi hopeaa parhaana suomalaisjoukkueena.

C-ikäisenä toinen 2004 syntyneiden joukkueista nappasi hopeaa parhaana suomalaisjoukkueena.

B-ikäi­se­nä Po­wer Cu­pit jäi­vät ko­ro­nan ta­kia vä­liin, mut­ta nyt ty­töt tais­te­li­vat hie­nos­ti A-tyt­tö­jen mes­ta­reik­si.

Al­ku­loh­kos­sa vas­taan tu­li­vat Nur­mon Jymy ja naa­pu­ri Nar­vi Pal­lo, mo­lem­mis­ta 2–0 voit­to. Puo­li­vä­lie­räs­sä vas­taan tuli KLP-86 Ke­ri­mä­el­tä, jos­ta 2–0 voit­to. Vä­lie­räs­sä vas­taan aset­tui SM-sar­jan ho­pe­a­jouk­kue Ori­ve­den Pon­nis­tus. Ty­töt vään­si­vät tiu­kan tais­te­lun jäl­keen 2–1 voi­ton. Fi­naa­lis­sa vas­taan aset­tui jo al­ku­loh­kos­ta tut­tu Nur­mon Jymy. Fi­naa­lin voit­to Eu­raan 2–0.

Rami Leh­to­mä­ki

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram