4.10.2023 18.25
Lukijan juttu
 

Sydänyhdistyksen retkellä viihdyttiin Koskeljärven maisemissa

Sää suosi retkeläisiä.

Sää suosi retkeläisiä.

Nitta Lindroos

image

Eu­ra, Hon­ki­lah­ti | Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys jär­jes­ti laa­vu­ret­ken 1. lo­ka­kuu­ta Hon­ki­lah­den Kos­kel­jär­vel­le, kan­sain­vä­li­ses­ti ar­vok­kaal­le lin­tu­ve­del­le.

Eu­ran to­ril­ta läh­det­tiin yh­teis­kyy­deil­lä, ja mat­kal­la näh­tiin­kin jo mo­nia lin­tu­ja, ku­ten korp­pe­ja.

Laa­vul­la odot­ti Sy­dä­nyh­dis­tyk­sen jä­se­niä ja Ala-Sa­ta­kun­nan ret­kei­li­jöi­tä. Ret­kei­li­jät hoi­ti­vat le­tun­pais­toa.

Lehtikaali-rucolaletut maistuivat.

Lehtikaali-rucolaletut maistuivat.

Nitta Lindroos

Sy­dä­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Jo­ki­ta­lo oli jär­jes­tä­nyt osal­lis­tu­jil­le sie­ni­vi­san. Sie­ni­vi­sa kier­ret­tiin met­säs­sä ras­teil­la, ja 28 eri­lais­ta sien­tä ar­vuu­tel­tiin.

Sienivisassa tunnistettiin paljon sieniä.

Sienivisassa tunnistettiin paljon sieniä.

Nitta Lindroos

Sen jäl­keen her­kul­li­set leh­ti­kaa­li-ru­co­la-le­tut mais­tui­vat puo­luk­ka­sur­vok­sen kans­sa. Re­sep­ti oli Tii­na Val­ta­sen. Nuo­ti­o­pan­nu­kah­via nau­tit­tiin kes­kus­te­lun lo­mas­sa.

Vertaistukihenkilönä Sydänyhdistyksessä toimiva Eeva Pohjalainen oli lähtenyt mukaan ystävänsä Kaija Heikkilän kanssa.

Vertaistukihenkilönä Sydänyhdistyksessä toimiva Eeva Pohjalainen oli lähtenyt mukaan ystävänsä Kaija Heikkilän kanssa.

Nitta Lindroos

Sie­ni­vi­san oi­kei­ta vas­tauk­sia ver­rat­tiin omiin vas­tauk­siin, ja voit­ta­jat­kin saa­tiin sel­vil­le. Tie­tä­mys sie­nis­tä osoit­tau­tui hy­väk­si koko po­ru­kal­la.

Retkeläisiä Koskeljärven poluilla.

Retkeläisiä Koskeljärven poluilla.

Nitta Lindroos

Kes­kus­tel­tiin myös 112-so­vel­luk­sen tär­key­des­tä, ja tar­kis­tet­tiin sen avul­la mis­sä lä­him­mät de­fib­ril­laat­to­rit löy­ty­vät.

Mai­se­ma oli to­del­la kau­nis, ja jär­vi nä­kyi hy­vin pui­den­lo­mas­ta. Kaik­ki viih­tyi­vät hy­vin raik­kaas­sa syys­sääs­sä.

Koskeljärven maisema on kaunis.

Koskeljärven maisema on kaunis.

Nitta Lindroos

Nit­ta Lind­roos

jär­jes­tö­vies­ti­jä, Sa­ta­kun­nan Sy­dän­pii­ri ry, Pori

Ota kantaa