23.8.2022 10.25
Lukijan juttu
 

Vuoden 1971 ylioppilaat tapasivat

Tapaamiseen osallistuivat Kaisa Sovero (vas.), Seppo Siitonen, Ulla-Maija Sario, Ulla Hannukainen, Tarja-Riitta Mäkilä, Kurt Lindborg, Henry Lindborg, Seija Pesti, Maija Valkama, Ulla-Maija Esko, Raili Raski, Marja Ahola, Eeva Aho, Kirsti Suontausta, Helinä Asikainen, Riitta Luhanka-Aalto, Helena Tuovinen ja Raija-Liisa Lapila.

Tapaamiseen osallistuivat Kaisa Sovero (vas.), Seppo Siitonen, Ulla-Maija Sario, Ulla Hannukainen, Tarja-Riitta Mäkilä, Kurt Lindborg, Henry Lindborg, Seija Pesti, Maija Valkama, Ulla-Maija Esko, Raili Raski, Marja Ahola, Eeva Aho, Kirsti Suontausta, Helinä Asikainen, Riitta Luhanka-Aalto, Helena Tuovinen ja Raija-Liisa Lapila.

Lukijan kuva

image

Eu­ra | Vuon­na 1971 val­mis­tu­neet Eu­ran yh­teis­kou­lun yli­op­pi­laat viet­ti­vät myö­häs­ty­neen, mut­ta muis­to­rik­kaan rie­mu­y­li­op­pi­las­päi­vän au­rin­koi­sen upeis­sa puit­teis­sa lau­an­tai­na 20. elo­kuu­ta So­ve­ron Tai­de­ta­lol­la Eu­ras­sa.

Edel­lis­vuo­den yli­op­pi­las Mat­ti Salo oli koon­nut upe­an koos­teen kou­lu­ai­ko­jen kai­ta­fil­meis­tä. Mu­ka­na oli kou­lu­a­joil­ta myös pai­kal­lis­leh­tien ar­tik­ke­lei­ta, joi­ta Mat­ti oli ke­rän­nyt Kan­sal­li­sar­kis­tos­ta. Tai­de­ta­lon show­roo­mis­sa kuul­tiin myös Sei­ja Pes­tin esit­tä­mä­nä runo sveit­si­läi­sen kou­lu­ka­ve­rin He­le­na Ruch­ti-Ko­ve­ron ru­no­kir­jas­ta.

Rat­toi­sa il­ta hui­pen­tui kak­ku­kah­vei­hin So­ve­ron Kai­san Tai­de­ta­lon puu­tar­has­sa.

Ota kantaa