27.3.2023 12.50
Lukijan kuva
 

Kevään merkit liikkeellä

Maria Silen

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | "Lau­lu­jout­sen­ten il­mes­ty­mi­nen ran­noil­le on var­ma ke­vään merk­ki", to­te­aa lau­lu­jout­sen­pa­ris­kun­nan Köy­li­ön­jär­vel­lä 26. maa­lis­kuu­ta ku­van­nut Ma­ria Si­len.

Ota kantaa