To 14.9. Pop up -nuokkari

klo 16–20 Köy­li­ön Yt­ti­län Ot­tan sau­nal­la (Yt­ti­län Ot­tan­tie 90, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa il­lan­viet­toa esi­mer­kik­si lau­ta­pe­le­jä pe­la­ten ja sau­no­en. Järj. Sä­ky­län nuo­ri­so­toi­mi.

To 14.9. Infotilaisuus

klo 17.30–19 Sä­ky­län Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Lu­vas­sa tie­toa Pu­nai­sen Ris­tin va­paa­eh­tois­toi­min­nas­ta. Järj. SPR.

Pe 15.9. Syysky­lä­tu­pa­kahvila

klo 17–20 Vaal­jo­en ky­lä­tu­val­la Hin­ner­jo­el­la (Tar­vais­ten­tie 1041). Saa­ta­vil­la pait­si kah­via myös mo­ni­puo­lis­ta syk­syn sa­toa ky­län pel­loil­ta ja keit­ti­öis­tä, myös kuk­kien tai­mia. Järj. Vaal­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 17.9. Sotilaan pitkä tie kotiin -luento

klo 13 Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ra­ja­var­ti­o­mes­ta­ri (evp) Mika Al­berts­son ker­too vii­me so­dis­sa kaa­tu­nei­den ja ken­täl­le jää­nei­den vai­na­jien et­sin­nöis­tä, löy­tö­jen kä­sit­te­lys­tä ja ko­ti­seu­dul­le kul­je­tuk­sis­ta ja siu­naa­mi­sis­ta. Pää­sy­mak­su­na kah­vi­lip­pu. Järj. Räi­sä­läis­ten Sää­tiö.

Su 17.9. Konsertti

klo 16 Eu­ran kir­kos­sa val­ta­kun­nal­li­se­na kirk­ko­mu­sii­kin päi­vä­nä. Tämä'n lau­lun ha­lu­ai­sin kuul­la -kon­ser­tis­sa kant­to­rit Timo Me­ri­läi­nen ja Jan­ne Sil­vo­la esit­tä­vät oh­jel­man, joka koos­tuu pää­a­si­as­sa seu­ra­kun­ta­lai­sil­ta etu­kä­teen koo­tuis­ta hen­gel­li­sen mu­sii­kin toi­veis­ta. Järj. Eu­ran srk.

Ti 19.9. Kirjatreffit

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa. Ei­ja Ol­li­la esit­te­lee syk­syn uu­tuus­kir­jo­ja. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram