To 14.9. Pop up -nuokkari

klo 16–20 Köy­li­ön Yt­ti­län Ot­tan sau­nal­la (Yt­ti­län Ot­tan­tie 90, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa il­lan­viet­toa esi­mer­kik­si lau­ta­pe­le­jä pe­la­ten ja sau­no­en. Järj. Sä­ky­län nuo­ri­so­toi­mi.

To 14.9. Infotilaisuus

klo 17.30–19 Sä­ky­län Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Lu­vas­sa tie­toa Pu­nai­sen Ris­tin va­paa­eh­tois­toi­min­nas­ta. Järj. SPR.

Pe 15.9. Syysky­lä­tu­pa­kahvila

klo 17–20 Vaal­jo­en ky­lä­tu­val­la Hin­ner­jo­el­la (Tar­vais­ten­tie 1041). Saa­ta­vil­la pait­si kah­via myös mo­ni­puo­lis­ta syk­syn sa­toa ky­län pel­loil­ta ja keit­ti­öis­tä, myös kuk­kien tai­mia. Järj. Vaal­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 17.9. Sotilaan pitkä tie kotiin -luento

klo 13 Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ra­ja­var­ti­o­mes­ta­ri (evp) Mika Al­berts­son ker­too vii­me so­dis­sa kaa­tu­nei­den ja ken­täl­le jää­nei­den vai­na­jien et­sin­nöis­tä, löy­tö­jen kä­sit­te­lys­tä ja ko­ti­seu­dul­le kul­je­tuk­sis­ta ja siu­naa­mi­sis­ta. Pää­sy­mak­su­na kah­vi­lip­pu. Järj. Räi­sä­läis­ten Sää­tiö.

Su 17.9. Konsertti

klo 16 Eu­ran kir­kos­sa val­ta­kun­nal­li­se­na kirk­ko­mu­sii­kin päi­vä­nä. Tämä'n lau­lun ha­lu­ai­sin kuul­la -kon­ser­tis­sa kant­to­rit Timo Me­ri­läi­nen ja Jan­ne Sil­vo­la esit­tä­vät oh­jel­man, joka koos­tuu pää­a­si­as­sa seu­ra­kun­ta­lai­sil­ta etu­kä­teen koo­tuis­ta hen­gel­li­sen mu­sii­kin toi­veis­ta. Järj. Eu­ran srk.

Ti 19.9. Kirjatreffit

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa. Ei­ja Ol­li­la esit­te­lee syk­syn uu­tuus­kir­jo­ja. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram