24.5.2022 10.50
Uutiset
 

Apetitilla Säkylässä huomenna pelas­tus­har­joitus

image

Sä­ky­lä | Ape­ti­tin Sä­ky­län pa­kas­te­teh­taal­la jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 25. tou­ko­kuu­ta pe­las­tus­har­joi­tus, jo­hon oman hen­ki­lö­kun­nan li­säk­si osal­lis­tuu pe­las­tus­vi­ra­no­mai­sia. Ape­tit Oyj:ltä tie­do­te­taan, et­tä ky­sees­sä ei siis ole oi­kea ti­lan­ne tai esi­mer­kik­si on­net­to­muus.