19.11.2023 17.00
Uutiset
 

Jäät pettivät peuran alta

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Juha Kaita-aho

image

Eu­ra | Pe­las­tus­lai­tos sai sun­nun­tai­na al­kuil­las­ta hä­ly­tyk­sen Ah­mas­jär­vel­le, jos­sa iso­ko­koi­nen peu­ra oli tip­pu­nut jäi­den läpi ve­den va­raan. Pe­las­tus­lai­tos ker­too tie­dot­tees­saan pa­lo­kun­nan teh­neen jää­hän väy­län, jon­ka pi­tuus on noin 40 met­riä. Peu­ra saa­tiin ran­taan va­hin­goit­tu­mat­to­ma­na, ja se jat­koi mat­kaan­sa met­sään.

Ota kantaa