17.9.2023 10.04
Uutiset
 
Joni Tuominen

Kahden miljoonan euron voiton tuonut Lauantai-Jokeri pelattiin Eurassa

Satakunnankadun R-kioskilta kimppalapun ostaneet olivat lauantaina onnekkaita, kun Jokerin päävoitto osui heidän lappuunsa.

Satakunnankadun R-kioskilta kimppalapun ostaneet olivat lauantaina onnekkaita, kun Jokerin päävoitto osui heidän lappuunsa.

image

Eu­ra | Lau­an­tai-Jo­ke­rin vii­me vii­kon ar­von­nan ai­noa täy­so­su­ma nap­sah­ti Eu­raan. Sa­ta­kun­nan­ka­dun R-ki­os­kis­sa pe­lat­tu kimp­pa­lap­pu oli pe­lat­tu on­nis­tu­nees­ti tup­lat­tu­na, jo­ten voit­to­sum­ma ko­ho­si kah­teen mil­joo­naan eu­roon. Ko­ko­nais­pot­ti ja­e­taan vii­den pe­laa­jan kes­ken, jo­ten jo­kai­sel­le po­ru­kan jä­se­nel­le läh­tee 400 000 eu­ron voit­to.

– Val­ta­vat on­nit­te­lut kah­den mil­joo­nan eu­ron voi­ton na­pan­neel­le po­ru­kal­le Eu­raan. Edel­li­sen ker­ran Jo­ke­rin pää­voit­to voi­tet­tiin tup­lat­tu­na hei­nä­kuus­sa Ka­jaa­nis­sa. Sil­loin kak­si mil­joo­naa eu­roa na­pan­nut voit­ta­ja ker­toi me­net­tä­neen­sä yö­u­nen­sa, jo­ten saa­pa näh­dä, tois­tuu­ko sama näi­den voit­ta­jien kans­sa. Toi­vo­tan tä­män il­lan tuo­reet voit­ta­jat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si juh­lis­ta­maan voit­to­aan tän­ne Veik­kauk­sen pää­kont­to­ril­le pe­rin­teis­ten voit­ta­ja­kah­vien mer­keis­sä, iloit­see Veik­kauk­sen tie­dot­ta­ja Min­na Sund­holm.

Ota kantaa