26.6.2022 10.42
Uutiset
 

Kaksi autoa paloi Yläneellä ­– palo ei levinnyt rakennuksiin

image

Pöy­tyä, Ylä­ne | Kak­si au­toa pa­loi ta­lon pi­hal­la Ylä­neen Ho­vi­lan­mä­es­sä lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä.

Pik­ku­nii­tun­tiel­lä si­jait­se­van ta­lon asu­kas huo­ma­si pa­lon hie­man en­nen aa­mu­kol­mea.

Hen­ki­lö­au­to ja pa­ket­ti­au­to kär­si­vät mit­ta­vat va­hin­got, mut­ta palo ei pääs­syt le­vi­ä­mään ra­ken­nuk­siin. Pe­las­tus­lai­tok­sen ti­lan­ne­kes­kuk­sen mu­kaan syt­ty­mis­syy­tä ei vie­lä tie­de­tä. Hä­ly­tys tuli kes­ki­suu­re­na lii­ken­ne­vä­li­ne­pa­lo­na.

Ota kantaa