5.6.2023 13.50
Uutiset
 

Lokille jäänyt uistin suuhun Köyliössä – lähti karkuun pelastajia

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Pe­las­tus­lai­tos soi­tet­tiin maa­nan­tai­na Köy­li­ös­sä hä­tiin, kun il­moit­ta­ja oli ha­vain­nut lo­kin, jol­la on uis­tin kiin­ni suus­sa. Lin­tu läh­ti kui­ten­kin len­toon, kun yk­sik­kö en­nät­ti Ke­po­lan­ku­jal­le. Sii­ve­käs­tä ei on­nis­tut­tu löy­tä­mään.

Hä­ly­tys eläi­men pe­las­ta­mis­teh­tä­väl­le tuli kel­lo 13.14.

Uu­tis­ta on päi­vi­tet­ty klo 14.50 tie­dol­la, et­tä lin­tua ei löy­det­ty.

Ota kantaa