20.1.2023 6.50
Uutiset
 

Makkarakeittoa vai maksalaatikkoa – alueen koulujen ruokalista viikolla 4

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Eu­ran kou­lut

Ma: mak­ka­ra­kas­ti­ke, pe­ru­nat, läm­min kas­vis, juus­to­sa­laat­ti

Ti: liha-ma­ka­ro­ni­laa­tik­ko, kuk­ka­kaa­li­sa­laat­ti, ket­sup­pi

Ke: ka­na­nu­ge­tit, rii­si, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, sa­laat­ti­pöy­tä

To: li­ha­keit­to, peh­meä lei­pä, juus­to, tuo­re­pa­la

Pe: ka­la­pyö­ry­kät, pe­ru­nat, kas­ti­ke, peh­meä lei­pä, pu­na­juu­ri-ome­na­sa­laat­ti, ra­e­juus­to

La­pin kou­lu

Ma: li­ha­pa­ta, tum­ma pit­kä­jy­väi­nen rii­si, sa­laat­ti­pöy­tä

Ti: broi­le­ri-pas­ta­vuo­ka, her­ne-mais­si-pork­ka­na­se­koi­tus, maus­te­kurk­ku­vii­pa­le, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo

Ke: pi­naat­ti­o­hu­kai­set, vaa­lea kas­ti­ke, pe­ru­na, juus­to­sa­laat­ti, sa­laat­ti­pöy­tä, puo­luk­ka­hil­lo

To: ka­la­keit­to, pork­ka­na, saa­ris­to­lais­lei­pä

Pe: spa­get­ti­pa­ta, juus­to­raas­te, sa­laat­ti­pöy­tä

Sä­ky­län kou­lut

Ma: pi­naat­ti­o­hu­kai­set/pork­ka­na­pih­vit, puo­luk­ka­hil­lo, pe­ru­nat, mai­to-/ker­ma­vii­li­kas­ti­ke, jää­vuo­ri-kurk­ku-ana­nas-juus­to­sa­laat­ti

Ti: jau­he­li­ha­kas­ti­ke, papu-pap­ri­ka­pa­ta, pe­ru­nat, jää­vuo­ri-her­ne-ry­pä­le­sa­laat­ti

Ke: ton­ni­ka­la­vuo­ka, kas­vis­vuo­ka, til­li­set kurk­ku­sui­ka­leet

To: li­ha­mu­re­ke, ta­lon kas­vis­pih­vit, pe­ru­na­so­se, pork­ka­na­raas­te, puo­luk­ka­sur­vos

Pe: mak­ka­ra­keit­to, pork­ka­na­so­se­keit­to, rou­hei­set säm­py­lät

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram