5.2.2017 16.15
Uutiset
 

Naarassusi ammuttiin sunnuntaina

Yksinäinen naarassusi ammuttiin Huittisissa, lähellä Alastaron rajaa.

Yksinäinen naarassusi ammuttiin Huittisissa, lähellä Alastaron rajaa.

Jari Kallio

image

Huittinen | Yksinäinen naarassusi ammuttiin sunnuntaina päivällä Huittisissa, lähellä Alastaron rajaa. Kaadettu yksilö oli 36-kiloinen ja arviolta alle vuoden ikäinen.

Poik­keus­lu­pa yh­den su­den kaa­ta­mi­sek­si niin sa­no­tus­ta Köy­li­ön lau­mas­ta as­tui voi­maan lau­an­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta. Jari Kal­lio Köy­li­ön met­säs­tys­seu­ras­ta ker­too, et­tä kaa­to­lu­van eh­dot täyt­tyi­vät päi­vää myö­hem­min, kun su­den kat­ke­a­ma­ton jäl­ki­jo­no kul­ki 40 met­rin etäi­syy­del­lä huit­tis­lai­ses­ta oma­ko­ti­ta­los­ta. Jah­tiin osal­lis­tui sun­nun­tai­na 47 met­säs­tä­jää.

Köy­li­ön, Huit­tis­ten ja Alas­ta­ron alu­eel­la on ol­lut va­kiin­tu­nut su­si­re­vii­ri jo pit­kään. Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen myön­tä­mä kaa­to­lu­pa oli­si ol­lut voi­mas­sa 21. hel­mi­kuu­ta as­ti.

Ota kantaa