14.9.2023 12.32
Uutiset
 
Joni Tuominen

Omakotitaloon isot vahingot tulipalossa Yläneellä

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Pöy­tyä, Ylä­ne | Yli 200-ne­li­öi­nen oma­ko­ti­ta­lo kär­si mit­ta­via ve­si­va­hin­ko­ja tors­tai­aa­mu­na syt­ty­neen tu­li­pa­lon ta­kia Pöy­ty­än Ylä­neel­lä. Sam­mu­tus­ve­des­tä tul­lei­den ve­si­va­hin­ko­jen li­säk­si Haa­pa­ku­jal­la si­jait­se­van ra­ken­nuk­sen ylä­ker­ta ja au­to­tal­li­sii­pi kär­si­vät pa­lo­va­hin­gois­ta. Pe­las­tus­lai­tos jou­tui myös pur­ka­maan kat­to­ra­ken­tei­ta vii­meis­ten pa­lo­pe­säk­kei­den löy­tä­mi­sek­si.

Ti­lan­tees­ta sel­vit­tiin il­man hen­ki­lö­va­hin­ko­ja. Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen tu­li­pa­los­ta hie­man puo­li yh­dek­sän jäl­keen tors­tai­aa­mu­na.

Ota kantaa