2.10.2022 9.59
Uutiset
 

Pelastuslaitos hälytettiin terveys­kes­kukseen aikaisin sunnuntaina

image

Sä­ky­lä | Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin var­hain sun­nun­tai­na Sä­ky­län ter­veys­kes­kus­sai­raa­laan, jos­sa po­ti­las tar­vit­si apua. Hän oli jää­nyt ja­las­taan ju­miin sän­kyyn­sä, ei­kä hen­ki­lö­kun­ta saa­nut au­tet­tua po­ti­las­ta pin­tees­tä. Yk­sik­kö hä­ly­tet­tiin pai­kal­le kel­lo 4.23.

Uu­tis­ta on kor­jat­tu 4.10. klo 12.00. Paik­ka­kun­ta on vaih­det­tu Sä­ky­läk­si.

Ota kantaa