23.9.2022 15.57
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Peräänajo sotki liikennettä Hinnerjoella

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Eu­ra, Hin­ner­jo­ki | Hen­ki­lö­au­to tör­mä­si toi­sen au­ton pe­rään per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä kel­lo kah­den ai­kaan kan­ta­tie 43:lla, muu­ta­ma ki­lo­met­ri Hin­ner­jo­el­ta Lai­ti­laan päin. Pe­rää­na­jo sat­tui mel­ko hil­jai­ses­sa vauh­dis­sa.

Ajo­neu­vois­sa oli yh­teen­sä vii­si hen­ki­löä, ei­vät­kä he päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin Jari Enon mu­kaan louk­kaan­tu­neet tör­mäyk­ses­sä.

– En­si­hoi­to tar­kas­ti osal­li­set, ja yk­si­köt oh­ja­si­vat het­ken ai­kaa lii­ken­net­tä.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram