17.11.2022 15.58
Uutiset
 

Poliisi valvoo tehostetusti autoilijoiden ajokuntoa pikku­jou­lu­kau­della

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Lou­nais-Suo­men po­lii­si on ku­lu­neen syk­syn ai­ka­na te­hos­ta­nut rat­ti­juo­pu­mus­val­von­taan­sa, jota se ai­koo jat­kaa pik­ku­jou­lu­ai­ka­na.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si on syk­syn ajan teh­nyt vii­koit­tain laa­jo­ja lii­ken­teen val­von­tais­ku­ja, jois­sa jo­kai­ses­sa yk­sit­täi­ses­sä rat­si­as­sa on pu­hal­lu­tet­tu usei­ta sa­to­ja kul­jet­ta­jia. Po­lii­si on saa­nut lii­ken­tees­tä kiin­ni usei­ta päih­ty­nei­tä kul­jet­ta­jia.

– Lou­nais-Suo­mes­sa on tien pääl­tä kir­jat­tu rat­ti­juo­pu­muk­sia ja tör­kei­tä rat­ti­juo­pu­muk­sia syys–lo­ka­kuun ai­ka­na mil­tei 400. Se on noin 10 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuon­na sa­maan ai­kaan, yli­ko­mi­sa­rio Mika Pel­to­la Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta ker­too tie­dot­tees­sa.

Ta­voit­tee­na on nos­taa kiin­ni­jää­mi­sen ris­kiä.

– Jo­kai­nen lii­ken­tees­tä pois­tet­tu päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen ja vä­hen­tää on­net­to­muus­ris­kiä eli mah­dol­li­ses­ti hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ja lii­ken­ne­kuo­le­mia, Pel­to­la muis­tut­taa.

Te­hos­tet­tu rat­ti­juo­pu­mus­val­von­ta jat­kuu Lou­nais-Suo­mes­sa pik­ku­jou­lu­kau­den ai­ka­na, jol­loin po­lii­si koh­den­taa val­von­taa vii­kon­lop­puil­toi­hin ja öi­hin. Kul­jet­ta­jien ajo­kun­to voi­daan tar­kas­taa myös vii­kon­lo­pun aa­mu­lii­ken­tees­sä.

Rat­ti­juo­pu­mus­ten mää­ris­sä on yleen­sä ti­las­tol­li­nen piik­ki mar­ras–jou­lu­kuun vii­kon­lop­pui­na.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram