23.3.2024 13.01
Uutiset
 

Risujen poltosta lähtenyt palo ehti levitä muutaman metrin verran Paneliassa

image

Eu­ra, Pa­ne­lia | Pe­las­tus­lai­tos sai lau­an­tai­na puo­len­päi­vän ai­kaan hä­ly­tyk­sen maas­to­pa­los­ta Pa­ne­li­aan Hii­ri­jär­ven­tiel­le, jos­sa tuli oli ri­su­jen pol­ton seu­rauk­se­na läh­te­nyt le­vi­ä­mään vie­rei­seen ojaan. Lun­ta on kui­ten­kin vie­lä sen ver­ran pal­jon, et­tei palo eh­ti­nyt le­vi­tä muu­ta­maa met­riä pi­dem­mäl­le.

– Ra­ken­nuk­sia ei ol­lut lä­hel­lä­kään ky­seis­tä paik­kaa, jo­ten sii­nä­kään mie­les­sä ei ol­lut vaa­raa, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Toni-Pek­ka Kuus­nie­mi to­te­aa.

Pie­ni maas­to­pa­lo oli sam­mu­tet­tu jo en­nen pa­lo­kun­nan saa­pu­mis­ta pai­kal­le, jo­ten sen teh­tä­väk­si jäi vain ti­lan­teen tar­kis­ta­mi­nen.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram