23.6.2022 9.25
Uutiset
 

Sähköpolkupyörän akku aiheutti palon alun Säkylässä

image

Sä­ky­lä

Kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yö­nä kel­lo 4.34 pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta, sil­lä Sä­ky­län Ran­ta­tiel­lä oma­ko­ti­ta­lon asuk­kaat oli­vat he­rän­neet pa­lo­hä­lyt­ti­men ää­neen. Asun­nos­sa ole­va säh­kö­pol­ku­pyö­rän ak­ku oli al­ka­nut sa­vu­a­maan, mut­ta var­si­nais­ta syt­ty­mis­tä ei ol­lut eh­ti­nyt ta­pah­tua.

Ak­ku oli si­jain­nut asun­non olo­huo­nees­sa, ei­kä ol­lut pa­lon al­ka­es­sa la­tauk­ses­sa. Palo ei le­vin­nyt ra­ken­tei­siin, ei­kä ai­heut­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja. Pe­las­tus­lai­tos käyn­nis­ti sa­vu­tuu­le­tuk­sen oma­ko­ti­ta­los­sa.

– Ha­lu­ai­sin muis­tut­taa ak­ku­jen val­vo­mat­to­man la­tauk­sen vaa­ral­li­suu­des­ta, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Kari Kan­kaan­pää ker­too.