2.8.2022 7.56
Uutiset
 

Tieltä suistunut auto katkaisi sähköpylvään valtatiellä Eurassa

image

Eu­ra | Hen­ki­lö­au­to ajau­tui ulos tiel­tä val­ta­tie 12:lla Eu­ran kes­kus­tan koh­dal­la maa­nan­tai­na kel­lo 15.37. On­net­to­muus ta­pah­tui val­ta­tien ja kan­ta­tie 43:n lii­ken­neym­py­räs­tä hie­man Huit­tis­ten suun­taan.

Au­to tör­mä­si ulo­sa­jos­sa säh­kö­pyl­vää­seen, joka meni tör­mäyk­sen voi­mas­ta poik­ki. Yk­sin au­tos­sa ol­lut kul­jet­ta­ja ei kui­ten­kaan louk­kaan­tu­nut ry­tä­käs­sä, ei­kä on­net­to­muu­des­ta ai­heu­tu­nut päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan mer­kit­tä­vää lii­ken­ne­hait­taa­kaan.

Ota kantaa