21.11.2022 7.31
Uutiset
 
Esa Viippola

Varokaa liukkaita teitä! – henkilöauto liukasteli penkkaan Kirkko­saa­ren­tiellä Köyliössä

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Hen­ki­lö­au­to ajau­tui ajo­ra­dal­ta pen­kan puo­lel­le Kirk­ko­saa­ren­tiel­lä Köy­li­ös­sä sun­nun­tai­na il­lal­la puo­li yh­den­tois­ta mais­sa. Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Miik­ka Jyl­hä ker­too, et­tä ti­lan­tees­ta sel­vit­tiin vä­hin va­hin­goin: yk­sin au­tos­sa ol­lut kul­jet­ta­ja sel­vi­si vam­moit­ta, au­to­kin py­syi ry­tä­käs­sä lii­ken­ne­kel­poi­se­na, ja se myös saa­tiin pa­lo­kun­nan avus­ta­ma­na ta­kai­sin tiel­le mat­kaan­sa jat­ka­maan.

Tiel­lä oli on­net­to­muus­pai­kan koh­dal­la Miik­ka Jyl­hän mu­kaan jon­kin ver­ran liuk­kaut­ta. Tois­tai­sek­si ei kui­ten­kaan näy­tä sil­tä, et­tä tal­vi oli­si pääs­syt suu­rem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa yl­lät­tä­mään au­toi­li­joi­ta.

– Tämä oli yk­sit­täis­ta­paus. Tun­tuu, et­tä au­toi­li­jat ovat nyt ol­leet ai­ka hy­vin va­rau­tu­nei­ta liuk­kau­teen, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri kiit­te­lee.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram