24.4.2020 11.43
Vanhat kuvat
 
Mirja Linnemäki

Autokoulun oppilaita liki 60 vuoden takaa

image

Eura | Euran autokou­lu­kurs­si­laisten kuva vuodelta 1961 lähetti kauttualainen Raimo Korte.

Hän ker­too, et­tä au­to­kou­lu toi­mi lii­ke­mies Pent­ti Kor­pe­lan omis­ta­mas­sa mo­ni­toi­mi­lii­ke­ra­ken­nuk­ses­sa, jos­sa oli myös baa­ri, huol­to­a­se­ma, Vi­son kaup­pa, tak­si ja ham­mas­lää­kä­ri. Hä­nen mu­kaan­sa myös far­ma­ri­säi­li­öi­den val­mis­tus aloi­tet­tiin sa­mas­sa ta­los­sa. Au­to­kou­lus­sa toi­mi­vat opet­ta­ji­na Juk­ka Nuto ja Pek­ka Lei­vo­nen. Au­to­na oli uu­si FordT­ra­der, jon­ka hyt­tiä oli pi­den­net­ty niin, et­tä op­pi­lai­ta mah­tui ker­ral­la enem­män kyy­tiin.

Ota kantaa